Expertteam aan de slag met actuele vraagstukken aanpak overlast

Het Expertteam aanpak Woonoverlast, dat sinds 19 mei 2016 bestaat, gaat aan de slag met actuele vraagstukken rond woonoverlast. Uiteindelijk kan dit leiden tot verschillende producten zoals onderzoek, overzichten met signalen en trends en het starten van nieuwe projecten en samenwerkingskansen.

In het Expertteam zitten onder andere: Aedes, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Veiligheid en Justitie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), VNG en de Universiteit Groningen. ‘In deze samenstelling werkten we al nauw samen rond de pilot gedragsaanwijzing’, vertelt Katja Steverink, projectleider woonoverlast bij het CCV. ‘De samenwerking beviel ons goed. We blijven nu structureel samenwerken en maken gebruik van elkaars expertise om de landelijke aanpak van woonoverlast verder te verbeteren.’

Actuele vraagstukken
Een aantal onderwerpen die het expertteam in ieder geval op gaat pakken zijn: woonoverlast door verwarde personen, overlast door ondermijnend gedrag in wijken (denk daarbij aan illegale bewoning, huisjesmelkers en drugsoverlast) en de informatie-uitwisseling tussen en samenwerking van diverse partijen.

Ervaringen delen?
Wilt u signalen, trends of nieuwe kansen rond woonoverlast delen met het Expertteam aanpak Woonoverlast? Dat kan. Neem hiervoor contact op met Katja Steverink: Katja.steverink@hetccv.nl. Het CCV heeft ook een speciale website over de aanpak van woonoverlast.