Teams Innovatiechallenge 2018-2019

Update

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams startten op 27 september 2018 en willen echte vernieuwing realiseren rondom hun eigen startvraag. 

Team 1 Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn

Startvraag: 
Hoe komen we – in de ruimtes die nu ontstaan – tot nieuwe bestuurlijke arrangementen binnen integrale/samenhangende aanpakken op het gebied van wonen, zorg en welzijn die enerzijds zorgen voor passende zorg en begeleiding en tegelijkertijd zorgen voor een fijne en betrokken leefomgeving? Hoe heffen we belemmeringen op (bijvoorbeeld rond protocollen, privacy of vak/hulpverleningsgericht) en hoe kunnen we deze arrangementen succesvol vermenigvuldigen?

Vraageigenaar:
Walter Hamers, directeur-bestuurder Talis

Teamleden: 
Jacques Steegemans, manager Leefbaarheid Talis
Krista Bosman, adviseur Maatschappelijke Huisvesting De Alliantie
Jolanda Boven, juriste VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau
Maarten Davelaar, onderzoeker Hogeschool Utrecht
Pim Dijkstra, bestuurder Stichting Neos en Bestuurslid Federatie Opvang Neos
Bert Frings, projectwethouder herziening Wmo- en jeugdstelsel Gemeente Nijmegen
Sandra Gaalen, directeur Maatschappelijk Presteren Lefier
Ingrid Hendriks, regiomanager IrisZorg
Lilian Klinkenberg, directeur Woonbron
Annelies Kooiman, senior adviseur Dementiezorg voor Elkaar, Lerend Professionaliseren en Integraal Werken in de Wijk MOVISIE
Sabien Lukassen, mede-Oprichter Onder de Bomen
Joos Meesters, docent-onderzoeker Pedagogiek en betrokken bij Civil Society Lab Leefbaarheid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR
Kim Oude Luttikhuis, senior adviseur Atrivé
Han Rouwenhorst, labaanjager Stichting Rijk van Nijmegen 
Madeleine Theunissen, Zorgmanager Entrea Jeugdzorg, Onderwijs en Onderzoek
Igor Vlist, Manager Jeugd Sterker Sociaal Werk
Erik Vries, Lector Innovatie in de Publieke Sector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Vera Wildt, Projectleider Talis
Team moderator: Sven Turnhout (KWH) 

Team 2  Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten

Startvraag: 
Hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende integrale aanpak met alle betrokken actoren in de wijk/buurt, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid daaraan een bijdrage levert?

Vraageigenaren:
Moniek van Balen, directeur-bestuurder UWOON
Karin Verdooren, directeur-bestuurder GroenWest                      

Teamleden: 
Roeline Visscher, teamleider Leefbaarheid UWOON
Lucia Schuddeboom, beleidsadviseur GroenWest
Karin Beurden, lector Product Design Saxion Hogeschool
Martien Brander, directeur Gemeente Woerden
Lisette Cozijnsen-van Erp, teamchef-C Politie | Oost-Nederland | District Noord- en Oost-Gelderland | Team Veluwe West
Ruud Cuntz, teamleider Leefbaarheid UWOON
Roel Dool, manager Stichting Ontmoeting
Jacobine Geel, bestuursvoorzitter GGZ Nederland
Dick Groot, voorzitter CORPORATIERAAD
Menno Hurenkamp, politicoloog en journalist UvA en Universiteit voor Humanistiek Universiteit van Amsterdam
Jan Jans, directeur Leger des Heils Midden Nederland
Ferry Koster, hoogleraar Innovatieve samenwerking en wetenschappelijk directeur ICOON Erasmus Universiteit Rotterdam
Gert-Jan Noort, wethouder Sociaal Domein & Zorg Gemeente Harderwijk
Robert Olde Heuvel, stadsstrateeg Welbions
Jet Roosch, teammanager Kernen en Buurten GroenWest
Jaap Stel, lector GGz, senior-onderzoeker GGZ inGeest / Vumc en adviseur Beleid Brijder-Parnassia Hogeschool Leiden
Carla Venema, directeur ZorgDat
Marion Wolf, woonconsulent GroenWest
Marjet Zeegers, coördinator Vitale Verbindingen Vitale Verbindingen in de wijk
Jan Willem Zuthem, bestuurder Kwintes
Team moderator: Kees Langbroek

Team 3 Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Startvraag: 
Hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen (in het denken) en hoe verzilveren we deze gezamenlijke ambitie in het ‘doen’?

Vraageigenaren:
Peter van der Hout, directeur-bestuurder Beter Wonen
Susan van der Steen, lid van het Bestuursteam HW Wonen

Teamleden:
Jan Huizinga, bestuurssecretaris / secretaris RvC Woningstichting St. Joseph Almelo
Hanneke Rijter, manager Strategie en Beleid Beter Wonen
Jolanda Vijver, teamleider Wijkteam HW Wonen
Annelies Acda, adviseur Gezond In… Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Marith Bloem, algemeen directeur Hendriks SGR
Bettina Bock, bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen
Lea Broeder, wetenschappelijk adviseur Citizen Science en beoogd lector Gezondheid en Omgeving RIVM
Vernon Daal, programmamanager Meedoen & Invloed Woonstad Rotterdam
Roeland Geuns, lector Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam
Rogier Goeman, advocaat VBTM advocaten
Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie
Marjet Houten, senior adviseur Participatie MOVISIE
Jos Mosselaar, advocaat VBTM advocaten
Judith Peters, coördinator participatie en burgerkracht Mooiland
Judith Schotanus, programmamaker Architectuur en Stedelijke Ontwikkeling Studio Schotanus
Martin Stam, bestuurder en vmg. lector Outreachend werken en innoveren Coeva
Anna van der Stok, Deskundige Gedrag, Technology en Doelgroepen
Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie Hogeschool van Amsterdam
Team moderator: Simone Boeren (Aedes)

Team 4 Duurzame huisvesting kwetsbare bewoners met risico op overlast

Startvraag: 
Hoe zorgen we voor duurzame huisvesting van kwetsbare doelgroepen en leefbare wijken voor iedereen?

Vraageigenaar:
Hedy van den Berk, directeur-bestuurder Havensteder

Teamleden: 
Femke Sybrandi, manager Wijken en Beleid Stichting Havensteder
Lucy Barreiro de Leon, manager Wonen SOR
Dick Couvée, diaconaal predikant Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam
Freerk Dijkstra, senior beleidsadviseur Goodwillcentra Amsterdam
Emmeke Eersel, directeur Middin
Mirjam Geerse, associate Stichting De Verre Bergen
Daniëlle Heuvel, stadsmarinier gemeente Rotterdam
Marleen Hin, vmg. teammanager Kernen en Buurten (GroenWest) Atrivé
Esther Hoeven, regiocoördinator VluchtelingenWerk Rotterdam-Centrum
Jack Hommel, directielid Achmea
Kees Jan Jacobs, senior beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Rotterdam
Joop Kluft, partner PricewaterhouseCoopers
Vincent Koens, manager Vastgoed en Facilitair Pameijer
Arjen Littooij, algemeen directeur/regionaal commandant Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Liesbeth Nicolas, manager Marketing en Innovatie MEE Rotterdam-Rijnmond
Erik Snel, assistant professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Erasmus Universiteit
Pieter Stoutjesdijk, founder The NewMakers
Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO KBO-PCOB
Ineke Wilson, projectleider Wijken en Beleid Stichting Havensteder
Freek Zeist, managing Partner The NewMakers
Paula Zijp, directeur Wonen Parnassia Groep - Bavo Europoort
Team moderatoren: Mirjam Ottens (HAN) en Ivonne Couwenberg (BlomBerg Instituut)

Team 5 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven

Startvraag: 
Hoe krijgen we – vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid – onze huurders in een andere rol waardoor er ander gedrag tot stand komt dat bijdraagt aan fijne, leefbare en veilige wijken? Welke prikkels vanuit de corporatie zijn dan nodig, hoe geven we deze prikkels in praktische zin vorm en ‘what’s in it’ voor de huurder?

Vraageigenaar:
Roland Marx, directeur-bestuurder Leystromen

Teamleden:
Mark McDonnell, participatieconsulent Woonstichting Leystromen
Machlon Rooij, change manager Woonstichting Leystromen
Dick Ginkel, toezichthouder in wonen, zorg en welzijn Consort
Henk Groot, voorzitter Uw Huurdersraad
Ger Haan, voorzitter Corporatieraad Woonstichting Leystromen
Bernadette Heiden, ketenregisseur Trivire
Bob Janse, kwartiermaker/marktmeester Laurens Wonen
Alfons Kesteren, manager Wijkbeheer Woningstichting Den Helder
Annette Klarenbeek, onderzoeker Cross-media Communication in the Public Domain Hogeschool Utrecht
Sophie Pauwels, partner Inicio
Charlotte Post, projectleider Duurzaamheid en bewonersparticipatie Spectrum Elan
Bert Putten, beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg gemeente Harderwijk
Yaël Rosen, Ffrisse denker en doener, expertise Gedragsverandering Jonge Honden
Els Schans, manager Wonen en Wijken Woningstichting Haag Wonen
Sander Sparenberg, adviseur team Omgevingswet en Wonen, Zorg & Welzijn JSO
Henk Voerman, manager Wonen Woningstichting Openbaar Belang
Team moderator: Karlijn Liebregts (BlomBerg Instituut)

Team 6 Zwakke wijken in de greep van ondermijning

Startvraag: 
Hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning?

Vraageigenaar:
Hester van Buren, directeur-bestuurder Rochdale

Teamleden:
Marlies Gelderen, programmamanager Buurtgericht Werken Woningstichting Rochdale
Leonie Aarsen, adviseur Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Yvonne Balemans, teamleider Wonen Beheer Stichting Thuisvester
Annerieke Coenraads, senior procesregisseur Veiligheid en Zorg (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) gemeente Amsterdam
Judith Enckevort, Gebiedsregisseur Tiwos
Bert Eveleens, teamchef-B Politie | Oost-Nederland | District Noord- en Oost-Gelderland | Team Veluwe West
Mireille Geldorp, bestuur- en beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid gemeente Amsterdam
Jesse Jörg, stadmaker WE THE CITY
Norbert Kalker, jeugdwerker in kwadrant Zuid-Oost en stedelijk Surplus Jeugwerk
Wendy Krift, mede-oprichter Veelzijdig Veilig
Elke Leijzer, gemeente Den Haag
Jacqueline Loon, raad van bestuur !WOON
Thijs Mierlo, directeur Landelijk Samenwerkingsverband Bewoners
Hans Moors, EMMA
Birgit Oelkers, sociaal ondernemer & Community builder Plan & Aanpak
Charley Siwalette, jeugdwerker Surplus Jeugwerk
Katusha Sol, mede-oprichter en docent Urban Studies UvA Placemakers
Marij Tiemessen, directeur Verder Recherche en Woondiensten
Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken Hogeschool van Amsterdam
Imrat Verhoeven, universitair docent Bestuur en Beleid Universiteit van Amsterdam - AISSR
‘Kennislijn’: Paul Duijn, criminoloog en strategisch analist FIOD 
Team moderatoren: Adriaan Vonk en Koen van der Bij (Aedes)

Deelname
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ivonne Couwenberg via [email protected] of 073  684 25 25.