Evenement

Regiobijeenkomsten Wet Aanpak Woonoverlast

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseert in 2018 in verschillende regio’s bijeenkomsten over de Wet Aanpak Woonoverlast. Deze wet biedt burgemeesters de mogelijkheid om zogeheten ‘gedragsaanwijzingen’ te geven aan overlastgevers. Dat vergroot de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten bij de aanpak van woonoverlast en kan het sluiten van woningen voorkomen.

Een woningcorporatie kan, via het huurcontract, bij ernstige woonoverlast al langer een gedragsaanwijzing opleggen aan huurders van hun woningen (de huurrechtelijke gedragsaanwijzing). Een gedragsaanwijzing is een verbod of gebod voor een gebruiker van een woning die overlast geeft. Bijvoorbeeld een verbod om harde muziek te draaien of een gebod om een hond te muilkorven. Leeft de bewoner de gedragsaanwijzing niet na, dan volgt bijvoorbeeld een dwangsom. Dat moet de overlast voor de buurt verminderen.

Soms stemt de huurder zelf in met de gedragsaanwijzing, soms is tussenkomst van een rechter nodig. Met de nieuwe wet kunnen gemeenten aan huurders en kopers een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing opleggen. Daarvoor moet de gemeenteraad eerst een verordening aannemen waarin bijvoorbeeld staat in welke gevallen de burgemeester mag ingrijpen. Een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing komt pas in beeld als de overlast niet op een andere manier over gaat. Het is daarom belangrijk dat gemeenten en woningcorporaties goed met elkaar samenwerken.

Bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomsten van het CCV staan deelnemers stil bij de invoering van de nieuwe wet en wat dat betekent voor gemeenten, woningbouwcorporaties, politie, OM, coördinatoren buurtbemiddeling, hulpverleningsinstanties en anderen die direct betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van de wet in de desbetreffende regio’s.  

Data regiobijeenkomsten

Aanmelden
Geïnteresseerd in het bijwonen van een sessie? U vindt de uitnodigingen en details om u op te geven op de website van het CCV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Steverink, adviseur Woonoverlast: katja.steverink@hetccv.nl, 06 104 476 46.