Innovatiechallenge: wie gaat er winnen?

De leefbaarheid verslechtert in buurten met veel sociale huurwoningen, luidde de conclusie uit onderzoek dat Aedes liet doen. Woningcorporaties zijn daar na de zomer in 2018 direct mee aan de slag gegaan. De resultaten presenteren zij op 26 september 2019 tijdens het slotevenement van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019. U bent van harte welkom. 

Het onderzoek van RIGO Research en Advies waarschuwde voor een nieuwe tweedeling door die verslechterende leefbaarheid. Zes teams onder leiding van corporatiebestuurders zochten met samenwerkingspartners naar innovatieve oplossingen. 

Teams

De teams bestonden uit corporatiemedewerkers, gemeenteambtenaren, zorgpersoneel, politiemedewerkers, welzijnswerkers, hoogleraren en andere betrokkenen. Zij gingen aan de slag met vraagstukken van corporaties. Hoe ga je criminele ondermijning tegen, hoe zorg je voor sociale netwerken en hoe zorg je voor duurzame huisvesting voor kwetsbare bewoners? Het is een greep uit de problemen.

Volgens de methode ontwerp-denken is tijdens de Innovatiechallenge naar oplossingen gezocht voor deze vraagstukken. In werkateliers zijn deelnemers met verschillende achtergronden aan de slag gegaan. Ze gingen ook in de wijken kijken en spraken met bewoners van sociale huurwoningen. 

Prijzen

De gevonden oplossingen zijn de inzet van de campagne die de teams nu aan het voeren zijn voor een kans op de Publieksaward. De virtuele stembus daarvoor is geopend. Minister Ollongren (BZK) komt hoogstpersoonlijk de Publieksaward uitreiken aan het winnende team. De teams maken ook kans op de Juryaward. Er is ook gelegenheid om met elkaar en met de minister in gesprek te gaan over leefbare wijken en buurten. 

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is een initiatief van Aedes, KWH en Blomberg Instituut. De challenge is onderdeel van de Vernieuwingsagenda