Energieke aftrap Innovatiechallenge

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is gestart! Ruim 90 bestuurders en beïnvloeders troffen elkaar op 27 september 2018 voor de eerste van vier werkateliers. Het Teaching Lab van TU Delft vormde een passende omgeving voor deze challenge. De deelnemers gingen enthousiast van start met een letterlijke out of the box opdracht waarmee de toon werd gezet: de beste oplossingen vind je buiten de ruimte waar je een probleem hebt. Grensverleggende oplossingen vragen om een open aanpak en denkkracht.

Om helder het ‘waarom’ kader te schetsen opende de dag met een vraaggesprek van Jeroen Pepers met twee huurders. Het doel was om zonder leefbaarheidsjargon gewoon te horen hoe belangrijk het is om fijn te wonen. En wat daarop van invloed is. De boodschap: ‘Begin bij het begin, bij de bewoners dus. Alle bewoners zijn van waarde’.

Het interactieve programma was gebaseerd op de methodiek van design thinking. Dit leverde een reeks pitches op door de vraageigenaren. De deelnemers kunnen aan de slag met de plannen van hun eigen actielijst. 

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. De aanpak is een initiatief van Aedes, KWH en BlomBerg Instituut en daagt de deelnemers uit om in twaalf maanden tijd in teams van diverse geledingen te komen tot antwoorden op prangende vragen op het gebied van leefbaarheid.

Volg de challenge op www.aedes.nl/innovatiechallenge.