Nieuws

Groen licht voor certificering softwarepakketten

De softwarepakketten die woningcorporaties gebruiken bij de marktwaardering van hun woningvoorraad kunnen worden gecertificeerd. Dat blijkt uit een nadere analyse van de verschillende softwaresystemen. Dat een nadere analyse noodzakelijk was, bleek uit het door Aedes geïnitieerde overleg met accountants, softwareleveranciers, het ministerie van BZK, Fakton en certificeerders over de certificering van softwarepakketten voor marktwaardering. 

In opdracht van het ministerie van BZK heeft Fakton de software voor het bepalen van de marktwaarde per 31 december 2017 nader onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de uitkomsten van de verschillende softwarepakketten binnen een aanvaardbare bandbreedte vallen. De resultaten zijn dusdanig positief dat er geen belemmeringen meer zijn om de software te certificeren. 

Reactie ministerie
Het ministerie van BZK is content dat de verschillende softwarepakketten, binnen een beperkte marge, tot dezelfde resultaten leiden. Bij reguliere woningportefeuilles is de marge, zoals beoogd, in alle gevallen zeer beperkt, laat het ministerie weten.