FAQ

Verlenen volmacht aan WSW: vragen en antwoorden

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft aan alle aangesloten woningcorporaties gevraagd hen een formele volmacht te verstrekken. Die kan nodig zijn op het moment dat een corporatie in financiële problemen komt en het WSW in actie moet komen vanuit haar verantwoordelijkheid als bewaker van het onderlinge solidariteits- en garantiesysteem (‘hoeder van de borg’).

Het WSW kan op dat moment hypotheek op het onderpand van de leningen vestigen, zonder dat daarvoor dan nog een volmacht aan de corporatie gevraagd hoeft te worden. Die maatregel voorkomt dat externe partijen alsnog een claim op het onderpand leggen waardoor een deel van de waarde van het onderpand weglekt uit de sector en dus uit het stelsel van onderlinge solidariteit. De volmacht geeft ook financiers (zowel van ongeborgde leningen als andere) extra duidelijkheid over hun juridische positie.

Vragen en antwoorden
De mogelijkheid van het WSW om volmacht te vragen is niet nieuw en is onderdeel van het Reglement van Deelneming van het WSW. Dat het WSW nu haar deelnemers daadwerkelijk volmacht vraagt, is wel nieuw. Dat roept bij corporaties vragen op. Daarom heeft het WSW - na overleg met Aedes - een overzicht gepubliceerd met vragen en antwoorden. Als corporaties nog aanvullende vragen hebben, kunnen ze die rechtstreeks neerleggen bij het WSW via Gabor van Beek, bedrijfsjurist WSW (gabor.vanbeek@wsw.nl / 035 – 528 6422).

Aedes: ‘Verleen volmacht’
Aedes onderschrijft de actie van het WSW om volmacht te vragen aan haar deelnemers. Het vloeit logisch voort uit de verantwoordelijkheid van het WSW en de visie van Aedes op toezicht (Toezicht met Bite). Ook is vanuit de sector eerder aangedrongen om strikter om te gaan met het deelnemersreglement van het WSW. Tijdens de drukbezochte Aedes-ledenbijeenkomsten in september 2013 over de nieuwe werkwijze van het WSW (risico-management) is het verzoek van het WSW al aangekondigd.