Sectoradviescommissies effectiever inzetten bij saneringen

Aedes heeft het functioneren van de sectoradviescommissies bij de saneringen van woningcorporaties Humanitas (SHH) en WSG laten evalueren. Praktische aanbevelingen voor een effectievere werkwijze worden meteen opgepakt. Andere aanbevelingen worden besproken binnen de vereniging. 

Aedes heeft (conform de Governancecode) sectoradviescommissies ingesteld voor de saneringen van Humanitas en WSG. Daarmee behartigt Aedes belangen van haar leden die eventueel financieel opdraaien voor de kosten van saneringen. 

Evaluatie
De rol, invulling en werkwijze van de sectoradviescommissies is per commissie al doende tot stand gekomen. Om ervan te leren voor volgende gevallen heeft Aedes extern onderzoeker Mindert Mulder opdracht gegeven het werk van de twee sectoradviescommissies te evalueren. 

Aanbevelingen
Mindert Mulder doet in zijn evaluatierapport een aantal aanbevelingen onder drie kopjes:
1.    Eerste stap: zorg dat commissies effectiever zijn. Dit zijn ‘no-regret’-aanpassingen, die op korte termijn te regelen zijn. Bijvoorbeeld om de commissie eerder in stellen, commissieleden openbaar binnen de vereniging te werven en de opdracht nauwkeuriger te verwoorden. Ook houdt het Aedes-bestuur voortaan meer afstand tot de case en stelt het bestuur het adviesrapport niet meer vast.

2.    Tweede stap: solidaire sanering. Mulder doet de suggestie om op lange termijn een sectoradviescommissie eerder te betrekken en een zwaardere rol te geven binnen het proces van sanering. 

3.    Vervolg: bespreek aanpassen wet- en regelgeving. Deze voorstellen gaan over aanpassingen van wet- en regelgeving om de rol van de sector beter in de wet te verankeren. Deze voorstellen moeten uiteraard worden besproken met andere partijen.

Vervolg
Het Aedes-bestuur heeft besloten de aanbeveling over de eerste stap over te nemen en – voor zover mogelijk – meteen toe te passen bij de sectoradviescommissie voor Vestia. Het Aedes-bestuur gaat de andere aanbevelingen bespreken met haar leden.