Nieuws

Geen saneringsheffing in 2017

Woningcorporaties hoeven in 2017 geen saneringsheffing te betalen. Dat besloot minister Plasterk van Wonen op basis van een voorstel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit meldt het WSW.

Het WSW is verantwoordelijk voor eventuele saneringen van woningcorporaties. De saneringsheffing kan jaarlijks maximaal 5 procent van de huuropbrengst van woningcorporaties bedragen. In 2016 hoefden corporaties ook geen saneringsheffing te betalen.