Proces

Aedes stelt tweede adviescommissie in

Stichting Humanitas Wonen uit Rotterdam heeft Aedes verzocht een adviescommissie in te stellen. Taak van deze commissie is het opstellen van een advies over een mogelijke saneringsaanvraag. Eerder dit jaar stelde Aedes al een zelfde commissie in voor WSG, met het oog op het vervolg van de sanering van de corporatie uit Geertruidenberg. De situatie waarin beide corporaties verkeren, is ontstaan in de periode voor de parlementaire enquête woningcorporaties van 2014.

De sectoradviescommissie voor Humanitas bestaat uit voorzitter Marien de Langen (bestuursvoorzitter Stadgenoot), Ria Koppen-Kreyne (directeur bedrijfsvoering Haag Wonen), Marinus Kempe (directeur-bestuurder De Kernen) en Harrie Windmüller (directeur-bestuurder BrabantWonen). 

Humanitas
Sinds november 2013 staat Humanitas onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw heeft Humanitas in oktober 2016 een aanwijzing gegeven om een herstructureringsplan in te dienen bij de autoriteit en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook is er toen een extern toezichthouder aangesteld.

WSG
WSG voert sinds juli 2013 een saneringsplan uit om haar financiële problemen op te lossen. De corporatie ontvangt daarbij saneringssteun. Deze steun komt van het Rijk en wordt via een heffing door de andere corporaties betaald. Het saneringsplan en de saneringssteun lopen tot en met juli 2018. WSG heeft gevraagd om een adviescommissie voor de volgende fase van de sanering. In het huidige saneringsplan is al opgenomen dat een tweede fase nodig kan zijn om de financiële problemen structureel op te lossen en dat daarvoor mogelijk extra saneringssteun nodig is.
De adviescommissie van Aedes, onder voorzitterschap van Arjan Deutekom (directeur-bestuurder GoedeStede), is inmiddels gestart met haar werkzaamheden.

Governancecode
De adviescommissies voor beide corporaties zijn ingesteld conform de Governancecode woningcorporaties (artikel 5.6). Een bij Aedes aangesloten corporatie die mogelijkerwijs wordt genoodzaakt een saneringsaanvraag te doen bij het WSW, is verplicht om via Aedes advies te vragen. Aedes stelt daarvoor een adviescommissie in van corporatiebestuurders van buiten het werkgebied van de betrokken corporatie. De commissie adviseert welk scenario de beste duurzame oplossing biedt tegen zo laag mogelijke kosten voor de sector. Mocht de corporatie daadwerkelijk een saneringsaanvraag moeten doen, dan wordt het advies van de commissie toegevoegd aan de aanvraag. Het advies wordt dan meegewogen bij de beoordeling van de eventuele saneringsaanvraag door het WSW.