Aedes ondersteunt leden bij marktwaardering

Update

Update: team is opgestart 

Aedes heeft een team samengesteld dat leden gaat ondersteunen bij de waardering van woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen. Daarnaast heeft Aedes een stappenplan opgesteld, dat deze woningcorporaties kunnen gebruiken om de marktwaardering te implementeren. 

Eind november 2016 maakte het ministerie van BZK bekend dat corporaties dit soort woningen alsnog volgens de zogeheten full-variant van het Handboek Marktwaardering moeten waarderen en vóór 1 juli 2017 in hun boekhouding moeten verwerken. Deze corporaties worden dus geconfronteerd met zwaardere eisen waarvan ze eerst niet op de hoogte waren en krijgen weinig tijd om aan deze eisen te voldoen. 

Samenstelling ondersteuningsteam 
In het team zijn alle disciplines vertegenwoordigd om tot een goede marktwaardering te komen: 

  • Opdrachtgever: Aedes
  • Technische projectleiding: BOMCompany
  • Taxateurs: MVGM en BaseValue
  • Ondersteuning implementatie: Ortec Finance
  • Accountant:  BDO
  • Twee corporaties

Stappenplan
Het Stappenplan marktwaardering (full-versie) geeft een overzicht van te zetten stappen en waar op te letten.

Ook verzamelt Aedes vragen om uiteindelijk een document met veelgestelde vragen te publiceren. Denk aan hoe om te gaan met de waardering van woningen met schade en mogelijke claims als gevolg van aardbevingen.

Hebt u vragen, opmerkingen of verzoeken? Die kunt u doorgeven aan Paul Minke van Aedes: p.minke@aedes.nl.