Instrumenten

Handreiking zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB

Ortec Finance publiceerde 1 september 2016 een Handreiking zienswijze scheiding DAEB/niet-DAEB. Woningcorporaties kunnen de handreiking gebruiken bij het opstellen van het scheidingsvoorstel voor het scheiden van hun DAEB en niet-DAEB-werkzaamheden.

Zienswijze
De handreiking is specifiek gericht op (het krijgen van) een positieve zienswijze op het voorstel van de gemeenten en huurdersorganisaties. Die moeten akkoord gaan, voordat de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het voorstel kan goedkeuren. De handreiking bevat informatie over de inhoud van het voorstel en het proces en een voorbeeldcasus.

DAEB/niet-DAEB
Woningcorporaties moeten hun DAEB en niet-DAEB-werkzaamheden administratief scheiden of juridisch splitsen vanwege de nieuwe Woningwet. Het voorstel daarvoor moeten ze uiterlijk 1 januari 2017 bij de Aw indienen.