Instrument

Model Beleggingsstatuut voor woningcorporaties

Aedes heeft een Model Beleggingsstatuut voor woningcorporaties opgesteld. Voor corporaties die beleggen (conform de vastgelegde definitie) is een beleggingsstatuut sinds 1 februari 2015 verplicht, als onderdeel van de nieuwe beleidsregels voor verantwoord beleggen. In het statuut beschrijft de corporatie onder andere hoe zij haar organisatie heeft ingericht met betrekking tot beleggen. U kunt het model in zowel een PDF- als een Word-versie downloaden onder dit artikel.

Modelstatuut
Het modelstatuut is een format/voorbeeld hoe een beleggingsstatuut er kan uitzien. Aedes maakte het model samen met een aantal treasurers uit de sector. Iedere corporatie is zelf verantwoordelijk voor implementatie van de nieuwe beleidsregels en een statuut. Die moeten passen bij de organisatie, de interne besturing, de beleggingsportefeuille en de risico’s die ze moeten beheersen.

Het beleggingsstatuut kan onderdeel zijn van het treasurystatuut, zoals bij veel corporaties al het geval is. Ook dan moet het statuut getoetst worden aan de nieuwe beleidsregels.

Beleidsregels verantwoord beleggen
In de beleidsregels omschrijft het ministerie onder welke voorwaarden woningcorporaties geld mogen beleggen. Corporaties die in hun financiële beleid en beheer beleggingen gebruiken, moeten een beleggingsstatuut hebben. Ook het tijdelijk uitzetten van liquide middelen voor een periode van minder dan drie maanden valt onder de definitie van beleggingen.