Publicaties

Woningcorporaties kunnen weer investeren in nieuwbouw en duurzaamheid

Woningcorporaties staan er financieel weer beter voor dan enkele jaren geleden. Dat blijkt uit het sectorbeeld dat minister Blok op 2 december 2016 naar buiten bracht. 'Dat is goed nieuws voor de volkshuisvesting. We willen nieuwe huizen bijbouwen, onze woningen energiezuinig maken en investeren in betaalbare huren', zegt Aedes-voorzitter Marc Calon.
 

 

Door onder meer de lage rente, stijging van de WOZ-waarden en de nieuwe manier waarop de waarde van het vastgoed wordt berekend, is het vermogen van woningcorporaties in 2015 gestegen, blijkt uit het sectorbeeld. Ook zijn de bedrijfslasten gedaald, de huurinkomsten gestegen en hoefden woningcorporaties in 2015 geen saneringsheffing (bijdrage voor noodlijdende corporaties) te betalen.

Ruimte voor investeren
Dat betekent dat woningcorporaties meer geld kunnen investeren.  In het sectorbeeld schetst de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in een aantal scenario's wat de financiële gevolgen zijn van verschillende investeringen. In Noord-Brabant, Rotterdam, Den Haag en de regio Amsterdam is de financiële ruimte beperkter.

Verhuurderheffing
Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren terughoudend geweest met investeren. Vanwege de verhuurderheffing die jaarlijks 1,7 miljard euro kost. Met dat bedrag kunnen woningcorporaties 60 miljard euro investeren.

En vanwege de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in ging, waardoor lange tijd onduidelijk was wat corporaties nu wel en niet zouden mogen gaan doen. 'Bouwproductie vraagt een voorbereidingstijd van jaren', zegt Calon. Het kost dus ook tijd voordat die productie weer op gang komt. 

Opschroeven
Corporaties willen de komende jaren miljarden euro's investeren in met name nieuwbouw van sociale huurwoningen, het energiezuiniger maken van hun woningen en het laag houden van de huren. Samen met gemeenten en huurdersorganisaties bekijken ze wat er nodig en mogelijk is en leggen dat vast in prestatieafspraken.

De jaarlijkse huurverhoging van 1 juli 2016 was de laagste in jaren. Uit een rondgang van Aedes blijkt dat de meeste corporaties al concrete plannen hebben gemaakt en hun investeringen de komende jaren opschroeven. Om nog meer woningen te kunnen bijbouwen, moeten er wel meer locaties beschikbaar komen.