Proces

Ministerie publiceert indicatie financiële mogelijkheden corporaties

Het ministerie van BZK publiceerde op dinsdag 30 mei 2017 de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). Voor alle gemeenten en corporaties is te zien welke financiële mogelijkheden corporaties in theorie hebben op het gebied van nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging. Ook is te zien hoeveel corporaties van plan zijn hierin te investeren.

Bezoekers kunnen via een interactieve kaart en een zoekmachine een gemeente selecteren en krijgen dan een overzicht van de IBW-bedragen per corporatie die actief is in die gemeente.

De IBW is een indicatie van het bedrag dat corporaties maximaal en eenmalig kunnen lenen maar houdt niet volledig rekening met het beoordelingskader van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).  Het instrument is bedoeld als startpunt bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties.