Wet- en Regelgeving

Nieuwe regels voor gebruik derivaten van kracht

Vanaf 1 september 2013 gelden nieuwe regels voor het gebruik van derivaten door woningcorporaties. Naast richtlijnen voor nieuwe derivaatcontracten zijn er ook regels over het aanpassen van bestaande derivaatcontracten.

Nieuwe derivaatcontracten mogen geen zogeheten toezichtbelemmerende bepalingen meer bevatten. Dergelijke bepalingen maken het namelijk onmogelijk om extern toezicht door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) op het derivatengebruik van corporaties uit te voeren, zonder hoge kosten te riskeren.

Plan van aanpak
Toezichtbelemmerende bepalingen moeten ook zoveel mogelijk uit de bestaande derivaatcontracten verdwijnen. Corporaties moeten daartoe een plan van aanpak opstellen. Als corporaties, ondanks serieus overleg met de bank, geen redelijke overeenkomst kunnen bereiken dan mogen zij het ongewijzigde contract voortzetten.