Meer mogelijkheden voor corporaties om derivatencontracten af te kopen

Woningcorporaties krijgen meer mogelijkheden om hun derivatenportefeuille te herstructureren. Dit betekent dat zij hun bestaande derivatencontracten kunnen afkopen en daarvoor een lening kunnen aangaan waarmee het derivatencontract vervalt. Met deze mogelijkheden zijn ze minder kwetsbaar voor renteschommelingen, hoeven ze minder financiële buffers op te bouwen en kunnen ze meer investeren.

Dat maakten de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bekend op donderdag 8 juni 2017.

Aw en WSW publiceerden op 1 juli 2017 een kader voor corporaties die hun derivatencontracten willen herstructureren. De twee organisaties beoordelen samen de plannen van corporaties die van de mogelijkheid gebruik willen maken.

Proef
Aw en WSW waren sinds de stresstest derivaten van 2016 in overleg om een oplossing te bedenken voor derivaten. Via een proef bij twee corporaties leidde dat tot deze oplossing.