Instrumenten

Uitleg van Deloitte over richtlijnen jaarverslaglegging

Deloitte heeft een praktische handreiking gemaakt voor woningcorporaties over de toepassing van de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaglegging. De handreiking bevat ook uitleg over actuele onderwerpen zoals marktwaardering.

Woningwet
De ‘herziene Richtlijn 645’ (de richtlijnen voor de jaarverslaglegging) bevat veel wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe Woningwet. Dat betekent dat woningcorporaties hun jaarstukken anders moeten opstellen en dat heeft weer grote gevolgen voor de tussentijdse cijfers, de manier waarop de informatiesystemen zijn ingericht, vastgoedsturing en de rapportage aan toezichthouders.

Handreiking
In deze publicatie geeft Deloitte uitleg over deze gevolgen en inzicht in de verschillende keuzes die een corporatie kan maken. Aan bod komt onder meer:

  • De belangrijkste wijzigingen in de actuele Richtlijn 645
  • De overgang naar marktwaardering (en inzicht in het eigen vermogen en de keuze voor de basis- of full-versie)
  • Valkuilen in een taxatieproces
  • Overige actualiteiten waaronder OOB-status en het handboek DAEB/niet-DAEB

Woningcorporaties die vragen hebben over de handreiking of over de richtlijn in het algemeen kunnen rechtstreeks contact opnemen met Deloitte (Frank van Kuijck).