Instrumenten

Uitleg van BDO over richtlijnen jaarverslaglegging

Accountantsorganisatie BDO heeft een handreiking gemaakt voor woningcorporaties over de toepassing van de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaglegging. In de Praktische handreiking aanpassingen in de jaarverslaggeving 2016 woningcorporaties geeft BDO toelichting op de veranderde wet- en regelgeving.

Daarnaast schetst BDO in de handreiking het proces van totstandkoming van de jaarrekening over 2016. Om er meten mee aan de slag te kunnen gaan, bevat de handreiking voorbeeldmodellen, -teksten en –tabellen voor de jaarrekening van corporaties.

Woningwet
De ‘herziene Richtlijn 645’ (de richtlijnen voor de jaarverslaglegging) bevat veel wijzigingen door de nieuwe Woningwet. Dat betekent dat woningcorporaties hun jaarstukken anders moeten opstellen.

Woningcorporaties die vragen hebben over de handreiking of over de richtlijn in het algemeen kunnen rechtstreeks contact opnemen met BDO (Arjan Verwoert).