Praktijk

Aedes onderzoekt kosten accountants

Woningcorporaties waren in 2016 flink meer geld kwijt aan accountants  dan in de jaren daarvoor. Dat bleek uit een onderzoek dat Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hielden in 2017. Dit jaar herhalen Aedes en de VTW het onderzoek onder hun leden om te zien hoe de accountantskosten zich sindsdien hebben ontwikkeld. Aedes vraagt haar leden om voor 5 maart 2018 een korte online vragenlijst in te vullen.

Zij krijgen daarin ook de mogelijkheid suggesties te doen om de accountantskosten terug te dringen. Voorzitters van raden van commissarissen ontvangen van de VTW een verzoek om hun ervaringen en suggesties te melden. Aedes en de VTW benutten de resultaten voor een gesprek met de belangrijkste stakeholders: het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De vragenlijst kan tot en met maandag 5 maart ingevuld worden. De ingevulde gegevens blijven vertrouwelijk, zijn niet op individueel niveau herleidbaar en worden gebruikt om op sectorniveau te rapporteren. Deelnemende woningcorporaties ontvangen de resultaten van het onderzoek via e-mail.