Praktijk

Modulair bouwen gericht op ontmoetingen

Aan de Th. van Lohuizenlaan in Amsterdam-Oost is in nog geen half jaar tijd  een modulair wooncomplex neergezet met 81 kleine woonunits in bajonetvorm. Het ontwerp met gezamenlijke ruimtes stimuleert dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten. ‘Zodra ik het gebouw binnenstap, voel ik me meteen thuis. Ik heb buren die mijn vrienden kunnen worden en dat vind ik belangrijk. Regelmatig zijn er activiteiten en komen we samen’, zegt bewoner Esra Can.

‘Een goed voorbeeld  van de circulaire economie met een sociaal karakter inspelend op het snel kunnen voorzien in tijdelijke huisvesting van statushouders en jongeren’, zegt projectmanager Leo Ruiter van woningcorporatie de Alliantie. Bij project LOhuizen in het Oostelijk Havengebied was het uitgangspunt dat leverancier De Meeuw de woningen snel en goed kon leveren, met oog voor een aantal wensen van de Alliantie rond de sfeer van de woning, de toegankelijkheid en de bereikbaarheid. ‘Na de selectie op prijs en kwaliteit kwam het NEZZT-woonconcept als beste uit de bus. Er is een concept van modulair bouwen gekocht. Het bouwsysteem van de leverancier is leidend, waarbij aanpassingen op beperkte schaal mogelijk waren’, aldus Ruiter. 

Regierol
Het NEZZT-woonconcept sluit aan op de visie van de Alliantie op flexibele bouw van hoogwaardige woningen voor tijdelijke huisvesting. ‘Wij hadden de regie bij de totstandkoming van het ontwerp en bij het bepalen van het te verhuren product. De bouw zelf konden we overlaten aan de leverancier’, vertelt Ruiter. Woningcorporaties kunnen veel kosten besparen door zich bij de bouw minder met de uitvoering te bemoeien en meer de regierol te nemen. 

‘Wat de kwaliteit en de bouwsnelheid betreft zijn de ervaringen met NEZZT zeer positief. Een dergelijk gebouw in ruim een jaar fabrieksmatig ontwikkelen en daarna in 5 maanden realiseren is bij traditionele bouw niet mogelijk. Vanwege de tijdelijkheid was het voor de bestemmingswijziging mogelijk om de verkorte vergunningsprocedure te volgen. Dat leverde een aanzienlijke tijdsbesparing op’, zegt Ruiter, ‘Een ander pluspunt van modulair bouwen is ook dat de woonunits na de 10 à 15 jaar gebruiksduur op transport kunnen naar een andere woonlocatie’. 

Sociale interactie
Bewoners komen elkaar In LOhuizen met zijn algemene ruimtes voor ontmoeting en cursussen veel vaker tegen dan in een regulier portiek- of galerijgebouw. Can: ‘De Nederlandse bewoners en de vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn om en om in woningen geplaatst. Ik werd meteen door allebei mijn buitenlandse buren uitgenodigd om thee bij hen te drinken en dit schept een band. Daarnaast zijn we vaak te vinden in de gemeenschappelijke ruimtes. Zeker het dakterras brengt met mooi weer veel bewoners samen. We hebben al veel gebarbecued.’ 

Jongerenhuisvester Socius Wonen uit Utrecht is als organisatie ingehuurd voor het selectiebeleid en beheer van het gebouw. Can: ‘Iedereen is tussen de 18 en 27 jaar. Daarbij bouwen we met z'n allen en met de buurt een community en moedigt de woonvorm aan om samen dingen te ondernemen. Voor bewoners die nog een extra steentje willen bijdragen, zijn er ook functies binnen het beheerteam. Zo doe ik de communicatie en de PR binnen en rondom LOhuizen.’