Vereniging

Over/about Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Op deze pagina vindt u algemene informatie over Aedes in het Nederlands of in het Engels.

Aedes is the national organisation promoting the interests of practically every social housing organisation in the Netherlands. You can read what Aedes does in Dutch or English.

 

Wat is en doet Aedes?
Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Maatschappelijke opdracht
Woningcorporaties zijn private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke opdracht. Zij zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Bijna altijd gaat het om huishoudens met een bescheiden inkomen. Daartoe rekenen wij mensen die huurtoeslag ontvangen en lagere middeninkomens. Verder hebben corporaties bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden en voor vergunninghouders.

272 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Belangenbehartiging
Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Aedes heeft ook een kantoor in Brussel. Daar lobbyt Aedes voor gunstige juridische, fiscale en financiële voorwaarden voor de sociale huisvesting op Europees niveau. Aedes behartigt tevens de belangen van haar leden in hun rol als werkgever van 25.000 corporatiemedewerkers in Nederland. Als werkgeversorganisatie onderhandelt Aedes met vakbonden om tot een CAO te komen.

Professionalisering sector
Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij professionele uitvoering van hun werkzaamheden en de verbetering van hun bedrijfsvoering. Zo werkt Aedes aan innovatie en ontwikkeling van de corporatiesector. Aedes levert kennis over en ondersteuning bij allerlei aspecten van het functioneren van corporaties. De Aedes-benchmark maakt prestaties en bedrijfsvoering van corporaties inzichtelijk zodat corporaties van elkaar kunnen leren.

Aedes is tegelijkertijd een netwerk en een denktank. De vereniging biedt een platform voor haar leden om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en visies te ontwikkelen. Samen met haar leden werkt Aedes aan onderzoek en aan producten die hun doelstellingen ondersteunen. Aedes verstrekt binnen de vereniging en daarbuiten informatie over ontwikkelingen in de volkshuisvesting.
>> Medewerkers werkorganisatie Aedes
 

About Aedes
Aedes is the national organisation promoting the interests of practically every social housing organisation in the Netherlands, on all possible fronts. Together, Aedes members manage 2.4 million dwellings, constituting 32 percent of the total housing stock.
As a network organisation, knowledge centre and think tank, Aedes provides a platform for its 280 members to meet, exchange ideas and develop visions. Together with its members, Aedes works on research and product development to meet the needs of housing consumers, resulting in new products like lease-purchase, cost effective insurance and estate agency services. Aedes provides information and education on all important developments in the dynamic housing branch.

Cooperation
Aedes co-operates with the government, political parties and special interest groups in order to get the right working conditions for social housing organisations to effectively fulfill their social function. Aedes’ EU Public affairs office in Brussels focuses on crucial European issues to safeguard and optimize the legal, fiscal and financial conditions for Dutch social housing providers. Main topics in European context are Services of General Economic Interest, social business, economic governance, state aid rules, the prevention of energy poverty, EU funding like Structural Funds and public procurement.
Aedes is an active member of Housing Europe. Housing Europe promotes the interests of social housing organisations in Europe.

Members
Aedes members are modern real estate businesses and service providers, working independently at their own expense and risk. They supply a broad package of affordable housing services that meet the various desires and needs of their clients. Apart from housing, this includes a wide range of services that add to living comfortably, security, service and quality. Aedes works together with its members on living/care arrangements for the elderly and groups with special needs, such as mentally or physically disabled and asylum seekers. Aedes also supports the housing organisations in city development plans by entering into collaborative relationships with other organisations.

Employers
In addition, Aedes represents employers for the 25 thousand people working in the Dutch social housing sector. As the employer's organisation for the social housing organisations, Aedes negotiates with the trade unions to agree on a collective labour agreements.

Future vision of housing providers
As social housing providers, we made significant decisions for the future. You can find them in our long-term vision 2016 - 2021: Agile attitude, stable factor, focus on residents. This long-term vision is from our members, for our members, for Aedes and the entire Dutch social housing sector. In a video explains how we, as social housing providers, will remain a stable factor in our society also in the future. More information? Look at: aedes.nl/langetermijnvisie (only in Dutch). For English subtitles please click the cc-button/subtitles button on the bottom right of the screen.

Downloads