Vereniging

Aedes-media

Op deze pagina vindt u alle informatie over:

Voorwaarden Aedes.nl 
Privacy
Bezoekgegevens
Disclaimer
Auteursrecht 
Communities.nl
Aedes-Magazine
Adverteren
Colofon

Voorwaarden Aedes.nl
Welkom op Aedes.nl. Als bezoeker van Aedes.nl kunt u zich registreren op deze website. Dit heeft meerdere voordelen: u kunt zich gratis abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief, het online Aedes-Magazine en de Corporatiemonitor. In de Corporatiemonitor publiceert Aedes jaarlijks
een aantal verdiepende rapportages over actuele thema’s in de corporatiebranche. En als u werkzaam bent bij een lid van Aedes, kunt u zich ook abonneren op onder meer de Ledennieuwsbrief. Bent bestuurder of MT lid dan kunt u zich abonneren op de wekelijkse Update over issues en belangenbehartiging. Verder kunt u gratis gebruikmaken van onze e-mailalerts. Op die manier ontvangt u alleen nieuws dat voor u relevant is. Kies de dossiers waarvan u op de hoogte wilt blijven en ontvang direct, dagelijks of wekelijks een e-mail als er een nieuw artikel is geplaatst.

Privacy
Aedes vereniging van woningcorporaties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aedes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Bezoekgegevens
Wij streven naar een permanente kwaliteitsverbetering van onze website. Daarvoor verzamelen wij via Google Analytics onder andere gegevens over aantallen bezoekers, bezoekduur en bezochte pagina's. Deze gegevens gebruiken wij alleen geaggregeerd en geanonimiseerd, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Google Analytics maakt gebruik van 'cookies'.

Disclaimer
Wij stellen de informatie op Aedes.nl met de grootste zorgvuldigheid samen. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Aedes vereniging van woningcorporaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of het zich beroepen op informatie op onze website.
In artikelen op Aedes.nl verwijzen wij regelmatig naar externe internetsites en/of informatiebronnen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op Aedes.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Aedes vereniging van woningcorporaties. Uitzondering: leden van Aedes vereniging van woningcorporaties mogen teksten voor intern gebruik kopiëren, mits daarbij de bron www.aedes.nl wordt vermeld.

Communities.nl
Een moderne, open vereniging, vóór en dóór leden. Dat is de ambitie van Aedes. Met een platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Communities.nl is dé digitale plek waar alles samenkomt. Waar je als leden met elkaar, maar ook met partners in het wonen in gesprek gaat, ervaringen uitwisselt, standpunten bepaalt en samenwerkt. Waar je van elkaar leert en elkaar ontmoet, of afspreekt om dat offline te doen. Communities.nl is eenvoudig. Je vindt er gemakkelijk je weg. Hoe? In 5 stappen actief op Communities.nl.

Aedes-Magazine
Aedes-Magazine is hét magazine over woningcorporaties, het verschijnt op papier én online op Aedesmagazine.nl. Vier keer per jaar wordt de lezer in een mix van interviews, achtergrondartikelen en reportages geïnformeerd over ontwikkelingen in en rond de woningbranche en over dilemma’s in het werk van woningcorporaties.

Doelgroep
Aedes-Magazine is interessant voor iedereen die geïnformeerd wil zijn over ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Bijvoorbeeld voor de ‘partners in het wonen’ van woningcorporaties en Aedes, zoals politici, bouwbedrijven, beleidsmakers en organisaties op het gebied van ouderenzorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Maar ook voor bestuurders, directeuren, managers en medewerkers van corporaties.

Verschijningsvorm
Aedes-Magazine verschijnt vier keer per jaar op papier én online. De oplage van het gedrukte magazine is 5.000 exemplaren. Het magazine verschijnt sinds februari 2017 ook online op Aedesmagazine.nl.
Eerdere jaargangen zijn terug te vinden in een doorbladerbare pdf:
Jaargang 2016
Jaargang 2015
Jaargang 2014

Abonneren
Aedes-Magazine verschijnt vier keer per jaar. Het magazine is gratis. Een abonnement op het gedrukte magazine bestellen kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Abonneren op de online versie van het Aedes-Magazine kan via www.aedes.nl/abonneren.

Adverteren: Vergroot uw bereik via Aedes
Het gedrukte Aedes-Magazine en Werk aan Wonen.nl zijn de media waarmee u uw producten en diensten rechtstreeks en gericht onder de aandacht brengt bij beslissers van woningcorporaties, gemeenten en overige organisaties in de volkshuisvesting.

Aedes-Magazine
Verschijnt vier keer per jaar, oplage circa 5.000 exemplaren.
Bekijk informatie over adverteren in Aedes-Magazine.

Werk aan Wonen

  • Grootste vacaturesite binnen de branche.
  • Gemiddeld bijna 82.000 unieke paginaweergaven per maand.
  • Per maand gemiddeld 20 vacatures.

Bekijk informatie over adverteren op Werk aan Wonen.

Wilt u adverteren in verschillende media?
Neem contact op met Oscar van den Bosch bij SGNM.
Telefoon 06 115 915 22 of per e-mail [email protected]

Colofon
De redactie van de Aedes-media houdt Aedes.nl dagelijks actueel. De redactie is ook verantwoordelijk voor alle andere Aedes-media, zoals Aedes-Magazine, sociale media en nieuwsbrieven. Heeft u vragen, reacties of tips? Mail deze dan naar [email protected]. U kunt de redacteuren ook rechtstreeks bereiken.