Wie zijn betrokken bij het Startmotorkader?

De afgelopen maanden hebben steeds meer woningcorporaties aangegeven dat ze willen meedoen aan het Startmotorkader. Dat wil zeggen dat zij graag de mogelijkheden willen onderzoeken om woningen aan te sluiten op een warmtenet.

Ook andere partijen steunen het Startmotorkader of leveren een bijdrage. 

De volgende partijen zijn betrokken bij het Startmotorkader:

Corporaties

 Accolade
Alliantie
Alwel
Eigen Haard
Elkien
Goedestede
HavenSteder

Intermaris

Laurentius

Maasvallei

Patrimonium Groningen

Plavei

Rentree

Ressort

Rochdale

Tablis

Talis

TBV Wonen

Thuisvester

Tiwos

Trivire

Vidomes

Waterweg Wonen

Welbions

Wonen Breburg

Wonen Limburg

Woonbron

Wooncompagnie

Woongoed Middelburg

Woonkracht10

Woonpartners

Woonpunt

Woonstad

Woonwaard

De Woningstichting

Ymere

ZaamWonen

 

Warmteaanbieders

Andere betrokkenen

HVC

Stadsverwarming Purmerend

Eneco

Vattenfall

EnNatuurlijk

Eteck

Woonbond

VNG

Ministerie van BZK

Ministerie van EZK

 

Meer weten over het Startmotorkader?

ook meedoen met het Startmotorkader? Neem contact op met Eline Penders.

Via de besloten community Startmotor blijven corporaties op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Startmotorkader en de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Nog geen lid van de community? Doe snel een lidmaatschapsverzoek en wissel kennis en ervaring uit.