Proces

Team 2 Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten

Update

Team 2 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende aanpak met alle betrokkenen, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

'In de tijd tussen het eerste en tweede werkatelier hebben de twee vraageigenaren, Moniek van Balen van UWOON en Karin Verdooren van GroenWest, flink wat onderzoek gedaan onder hun bewoners. GroenWest is met mensen in gesprek gegaan tijdens een bewonersavond. UWOON heeft een enquête over leefbaarheid en overlast uitgezet onder 700 huurders. Werkatelier 2 startte voor team 2 dan ook eerst met het delen van de inzichten uit deze onderzoeken, een mooi begin van de ochtend! Hierna nam onze nieuwe moderator, Kees Langbroek, de leiding om het team te begeleiden door de stappen van deze dag. De eerste stap waren de interviews met ervaringsdeskundigen, waarbij de nadruk sterk lag op bewoners die ervaring hebben met problematiek uit de wijk. Alle bronnen leidden aan het einde van de dag tot een aantal nieuwe inzichten, die we hebben samengevat op een vel met bullets. En een goede aanzet zijn voor werktalier 3.' Verslag Werkatelier 2 (pdf)