Proces

Team 2 Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten

Update

Team 2 van de Innovatiechallenge Leefbare buurten en wijken 2018-2019 werkt kort samengevat aan de startvraag: hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende aanpak met alle betrokkenen, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen? Hieronder volgen verslagen en interviews met de vraageigenaar en de moderator. 

'In de tijd tussen het eerste en tweede werkatelier hebben de twee vraageigenaren, Moniek van Balen van UWOON en Karin Verdooren van GroenWest, flink wat onderzoek gedaan onder hun bewoners. GroenWest is met mensen in gesprek gegaan tijdens een bewonersavond. UWOON heeft een enquête over leefbaarheid en overlast uitgezet onder 700 huurders. Werkatelier 2 startte voor team 2 dan ook eerst met het delen van de inzichten uit deze onderzoeken, een mooi begin van de ochtend! Hierna nam onze nieuwe moderator, Kees Langbroek, de leiding om het team te begeleiden door de stappen van deze dag. De eerste stap waren de interviews met ervaringsdeskundigen, waarbij de nadruk sterk lag op bewoners die ervaring hebben met problematiek uit de wijk. Alle bronnen leidden aan het einde van de dag tot een aantal nieuwe inzichten, die we hebben samengevat op een vel met bullets. En een goede aanzet zijn voor werktalier 3.' Verslag Werkatelier 2 (pdf)

  • Bezoek op 24 januari 2019 aan de Stromenwaard in Harderwijk
    UWOON vroeg onlangs zo’n 700 huurders of zij recentelijk overlast hebben ervaren door omwonenden. Voor 32% van onze huurders was dat het geval. Dit is één van de redenen dat het thema ‘goed samenleven’ voor woningcorporatie UWOON en haar collega GroenWest uit Woerden belangrijk is. UWOON en Groenwest gaan samen een challenge aan. De ‘Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten 2018-2019’. In het team van UWOON en GroenWest zitten ook de gemeente, vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisatie en de wetenschap. De vraag die centraal staat voor UWOON en GroenWest is: Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt? En wat kunnen bewoners, corporaties en instanties bijdragen aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen? Het team bracht op 24 januari een werkbezoek aan de Stromenwaard in Harderwijk. Tijdens dit werkbezoek ging het team in gesprek met elkaar, op basis van de verhalen uit deze wijk, om tot nieuwe inzichten te komen. 'Wat een waardevol bezoek aan Stromenwaard. Over: vertrouwen geven aan bewoners, (opr)echt contact, sterke bewoners in hun kracht zetten, is de buurt het probleem of de oplossing, pretentieloze ontmoetingen en nog veel meer. Food for thought: ‘voor WIE lossen we WAT op?''
     
  • Werkatelier 3, 7 februari 2019 

Per thema gingen we in twee groepen aan de slag, een voor GroenWest en een voor UWOON. Elke groep werd bovendien bijgestaan door 2 extra teamleden, namelijk de studenten van de Master Management & Innovatie. Zij leverden met hun eigen ervaring en frisse blik een enorme bijdrage tijdens de brainstorm. Van een rondje Nijmegen kwamen de groepen terug met genoeg leuke en veelbelovende ideeën. Zeker ook ideeën die we eenvoudig in een experiment kunnen gaan uitproberen. Werkatelier 3 was naast een hele energieke en leuke dag dus ook een succesvolle dag voor team 2! Op naar de experimenten! Verslag Werkatelier 3 (pdf)

  • Werkatelier 4, 23 mei 2019 

Tijdens het eerste deel gaven de twee subteams van team 2, aangevuld met verschillende stakeholders en twee leden van de Raad van Inspiratie, elkaar tops en tips over de experimenten. Het onderdeel heette wel Dragons Den, maar de sfeer was erg goed. De complimenten vlogen werkelijk om de oren! De tips die werden aangedragen dienden bovendien echt om de experimenten nog sterker te maken en werden dan ook goed ontvangen.  Verslag Werkatelier 4 (pdf)