Rapporten en websites over voorkomen schulden en huisuitzettingen

Woningcorporaties en andere organisaties zetten zich in voor het voorkomen van schulden en huisuitzettingen. Hieronder een aantal websites en handreikingen, artikelen en andere publicaties over het onderwerp. De pdf-bestanden zijn onderaan de pagina te downloaden.

Huisuitzettingen 2016
Opnieuw minder huisuitzettingen door woningcorporaties in 2016, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Aedes naar huurachterstanden. Maar er blijven huurders met financiële problemen. Huurschuld bij een corporatie betekent bijna altijd dat een huurder ook andere vaste lasten niet meer kan betalen. Als crediteuren samenwerken om betalingsproblemen vroeg te signaleren kunnen ze veel leed voorkomen. In Aedes-Magazine april 2017 een artikel over deze samenwerking.

Website Effectieve schuldhulp
De website Effectieveschuldhulp geeft uitgebreide informatie over schuldhulpverlening. De site is bedoeld voor gemeenten, maar is ook informatief voor corporatiemedewerkers die op zoek zijn naar literatuur, handreikingen, praktijkvoorbeelden, Kamerstukken en andere informatie. De site is een initiatief van onder meer Vereniging Nederlandse Gemeenten, NIBUD, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVKK en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Handreiking Voorkomen huisuitzettingen
De website van het landelijk steunpunt en kennisnetwerk Voorkoming Huisuitzettingen biedt informatie over het voorkomen van huisuitzettingen. Hier is ook de Handreiking Voorkomen huisuitzettingen gratis te downloaden met voorbeelden en tips voor woningcorporaties, gemeenten, huurders(organisaties) en hulpverleners. Deze site biedt verder onder meer een landelijk meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen.

Handleiding aanpak multiprobleemgezinnen
De handleiding Voorkomen is beter dan uit huis plaatsen (BZK, 2013) gaat over de aanpak van multiprobleemgezinnen met woonproblematiek. Bureau DSP-groep heeft een inventarisatie gemaakt van verschillende aanpakken en van de juridische (on)mogelijkheden als huisuitzetting dreigt of als huurschulden stijgen. Het is een informatief stuk voor lokale beleidsmakers bij woningcorporaties en gemeenten.

Huishoudens in de rode cijfers
In dit rapport staat de omvang en de achtergronden van schuldenproblematiek bij huishoudens beschreven. Het is gepubliceerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in januari 2013. Dit onderzoek kan gemeenten aanknopingspunten geven voor het ontwikkelen en uitvoeren van preventie- en hulpverleningsbeleid rond schuldenproblematiek.

Aan de slag achter de voordeur
Zes gemeenten gingen samen met de Rijksoverheid aan de slag met het experiment Achter de Voordeur. In de publicatie Aan de slag achter de voordeur (BZK, 2011) staat dat vergaande samenwerking tussen betrokken hulpverleners helpt om problemen bij gezinnen op te lossen en hen weer grip op het eigen leven te laten krijgen.

Kosten en baten van schuldhulpverlening
Om schuldhulpverlening effectiever te maken is het programma Op weg naar effectieve schuldhulp gestart. In het programma werken Nibud, VNG, Divosa, MO-groep, NVVK, Wijzer in geldzaken en SZW samen. In een rapport (2011) evalueert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het programma.

Andere website: