Praktijk

Na vonnis geeft Sité allerlaatste kans huisuitzetting te voorkomen

Als het echt niet lukt om voor een huurachterstand een oplossing te vinden dan schakelt Sité Woondiensten in Doetinchem uiteindelijk de deurwaarder in. Na een vonnis van de kantonrechter gaat de corporatie niet direct over tot huisuitzetting. Sinds 2016 biedt Sité huurders via een woonbepaling nog een allerlaatste kans om in hun huis te blijven. Onder strikte voorwaarden en met duidelijke afspraken over hulpverlening en het betalen van de achterstand. 

Sité doet er alles aan om met huurders in gesprek te komen als zij een huurachterstand hebben. Iedere week houdt de corporatie bijvoorbeeld een betalingsspreekuur. Bij een achterstand zet de corporatie brieven, telefoontjes, eventueel sms’jes en WhatsApp-berichtjes in. Ook volgen er huisbezoeken. De corporatie gaat samen met een buurtcoach ook nog onaangekondigd langs. ‘Wij willen echt alle mogelijkheden benut hebben, voordat we het dossier aan de deurwaarder overdragen’, zegt Bianca Berendsen, senior consulent Huurincasso. 
 
Woonbepalingsgesprek
Als dit preventieve traject niet tot resultaat heeft geleid, ontvangt de huurder van de deurwaarder een ontruimingsvonnis. Huurders kunnen dan een zogeheten woonbepalingsgesprek aanvragen. Behalve de huurder zijn bij dat gesprek de deurwaarder, een consulent Huurincasso van Sité Woondiensten en een buurtcoach of consulent Sociaal Team aanwezig. De laatsten werken via het Buurtplein of de gemeente. Mensen kunnen bij hen terecht met problemen over wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding.
 
‘De deurwaarder opent het woonbepalingsgesprek. Dat doen we onder meer om duidelijk te maken hoe serieus de zaak is’, zegt Berendsen. ‘Dit is voor de bewoner echt de allerlaatste kans om in de woning te blijven wonen.’ In het gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt over betalen van de huurachterstand en de lopende huur en over het accepteren van hulp. 
 
Oorzaken aanpakken
De aard van de hulp hangt af van de oorzaak van de huurschuld. Als er behalve de huurschuld nog andere schulden zijn, wordt meestal de gemeentelijke schuldhulpverlening ingeschakeld. ‘Als er sprake is van een gokverslaving stellen we bijvoorbeeld de voorwaarde dat de bewoner hulp aanvaardt van de verslavingszorg’, zegt Berendsen. ’Het is de bedoeling dat de oorzaken van de schuld diepgaand aangepakt worden.’
 
Een woonbepaling kan alleen afgesloten worden als de bewoners de mogelijkheid hebben om hun huurschuld af te lossen, zelf of met hulp van familie of vrienden. Als tijdens het gesprek blijkt dat mensen die mogelijkheid niet hebben, stelt de corporatie alsnog een ontruimingsdatum vast. 
 
Ook over de duur van de woonbepaling worden in het gesprek afspraken gemaakt. Gedurende deze periode blijft het huurcontract ontbonden. ‘In 2016 heeft Sité ongeveer 70 woonbepalingsgesprekken gevoerd’, zegt Berendsen. ’50 keer is daarbij een woonbepaling afgesproken. Bijna de helft daarvan is dat zelfde jaar met succes beëindigd. Die huurders hebben hun schuld afgelost en opnieuw een huurcontract af kunnen sluiten. De andere woonbepalingen lopen nog.’