Lobby

Panden onnodig lang leeg door Opiumwet

Woningcorporaties vragen aandacht voor het gevolg van een wijziging van de Opiumwet die in behandeling is in de Tweede Kamer. Burgemeesters kunnen een pand straks al sluiten als er voorbereidingen zichtbaar zijn voor het plegen van een drugsdelict, zoals het aanleggen van een hennepplantage.

Woningcorporaties hebben al vele jaren een streng beleid tegen hennepkwekerijen, schrijft Aedes in een brief  aan de Tweede Kamer. Wanneer de politie daadwerkelijk een hennepkwekerij aantreft in een woning komt de woningcorporatie direct in actie. Zo verzoeken corporaties in veel gevallen de huurder zelf de huurovereenkomst op te zeggen en vrijwillig te vertrekken. Een andere mogelijkheid is dat de corporatie direct een procedure start om de woning gedwongen te laten ontruimen. 

Na herstel van de ontstane schade door de hennepkwekerij verhuurt de woningcorporatie de woning zo snel mogelijk weer aan een nieuwe reguliere of urgente huurder. Steeds vaker zien corporaties sluitingen van reeds opgezegde en lege woningen door onnodige (lange) toepassing van de sluitingsbevoegdheid. Een burgemeester kan bijvoorbeeld een minimale sluitingstermijn van zes maanden opleggen en dat past hij strak toe. De woningen blijven na opzegging en ontruiming door de bestuursdwang onnodig lang leegstaan waardoor corporaties huurinkomsten mislopen, onderhoud moeten uitstellen en wachtlijsten voor huurders oplopen. 

Door deze wetswijziging zal in de toekomst vaker sprake zijn van sluiting van panden. In gevallen waarbij een huurder besluit niet te vertrekken en de corporatie moeite heeft met het leveren van bewijs van een drugsdelict, hebben corporaties geen bezwaar tegen de uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid. Maar alleen als en zolang de overtreding nog niet is beëindigd of als de kans op herhaling nog aanwezig is. Zonder deze aanvulling vrezen corporaties dat de wijziging er toe leidt dat vaker onnodig of onnodig lang tot sluiting wordt overgegaan.

Woningcorporaties vragen in de wet expliciet op te nemen dat van de sluitingsbevoegdheid alleen gebruik mag worden gemaakt als en zolang het nodig is om de overtreding te stoppen en herhaling te voorkomen. 

Deze aanscherping voorkomt onnodige leegstand. Woningen kunnen snel weer worden verhuurd aan mensen die op de wachtlijst staan. Dit is ook beter voor de buren en de leefbaarheid in de buurt.