Verbeterde vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen

De vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen uit het Sociaal Huurakkoord wordt per 1 juli 2020 geüpdatet. Aedes en de Woonbond maakten hierover afspraken op basis van onderzoek door Companen. De vergoedingentabel helpt bij het bepalen van een faire huurverhoging voor huurders bij duurzaamheidsinvesteringen. De Woonbond geeft een positief advies aan huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen die in lijn zijn met de tabel.

Tijdens een ledenpeiling – die Aedes afgelopen weken hield onder haar leden – bleek dat ruim 90 procent van de leden de update steunt.

Sociaal Huurakkoord

In het Sociaal Huurakkoord van 2018 spraken de Woonbond en Aedes af dat huurders een reële bijdrage aan de verduurzamingsopgaven gaan leveren. Om de betaalbaarheid te waarborgen, is de bijdrage woonlastenneutraal. Dit houdt in dat de huurverhoging ruimschoots wordt gecompenseerd door de verlaging van de energielasten. Om dit te waarborgen is de vergoedingentabel opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. Aan de hand van aanvullend onderzoek van Companen is de tabel nu verbeterd.

Woninggrootte

In de geüpdatete tabel is te zien wat Aedes en de Woonbond een redelijke vergoeding (huurverhoging) vinden bij de verschillende energiebesparingen (labelstappen). Deze vergoeding is gebaseerd op onderzoek van Companen naar de daadwerkelijke besparing bij de verschillende labelstappen. Om ervoor te zorgen dat huurders er normaal gesproken niet op achteruit gaan in woonlasten, is de vergoeding ongeveer gelijk aan 90 procent van de gemiddelde besparing.

Daarnaast maakt de nieuwe tabel onderscheid naar woninggrootte. Voor kleine woningen is een ander onderdeel van de tabel van toepassing dan voor middelgrote en grote woningen. Uit het onderzoek van Companen blijkt namelijk dat woninggrootte een behoorlijke invloed heeft op de besparing op de energierekening. Zaken als huishoudgrootte of woningtype zijn ook onderzocht, maar blijken veel minder van invloed op de te behalen energiebesparing.

Aedes en de Woonbond maakten een handreiking voor het gebruik van de vergoedingentabel.

Geen verplichting

Aedes en de Woonbond adviseren woningcorporaties en huurders met klem de vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen, tenzij de uitkomst duidelijk onredelijk uitpakt. Maar corporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken. Sommige corporaties hebben eigen beleid en hierover ook afspraken gemaakt met de huurders.

De tabel is alleen van toepassing op gasbesparingen. Daardoor is de tabel vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen, zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Bij ingewikkelde renovaties is het beter om de besparing, en daarmee de reële huurverhoging, apart te berekenen. Maar de tabel kan hierbij zeker wel van nut zijn.

Jaarlijkse indexatie

Aan de hand van de nieuwe gasprijzen en belastingen wordt de tabel jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Dit jaar (2020) is een overgangsjaar, van de oude naar de nieuwe, geüpdatete tabel. Als uw corporatie de tabel gaat gebruiken luidt het advies van Aedes en de Woonbond: volg bij voorstellen die ná 1 juli 2020 worden ingediend de nieuwe tabel. Bij voorstellen voor 1 juli kunnen betrokken partijen afwegen welke tabel te gebruiken. Zijn de gesprekken al vergevorderd of zijn de voorstellen al berekend, dan kan het logisch zijn de oude tabel te volgen.

Tijdens het verenigingscongres op 24 juni 2020 wil Aedes de update van de vergoedingentabel formeel bekrachtigen.

Meer informatie