Nieuws

Huurders en woningcorporaties stemmen in met nieuw Sociaal Huurakkoord

Het Sociaal Huurakkoord is een feit, nadat op 21 december 2018 ook de verenigingsraad van de Woonbond instemde met de afspraken over nieuw huurbeleid. Eerder deze week schaarden woningcorporaties zich al achter het akkoord tussen de Woonbond en Aedes.

De vertegenwoordigers van huurders en corporaties zijn onder meer overeengekomen dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer stijgt dan met het inflatiepercentage. Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten lokaal wel overeenkomen de huren iets extra te verhogen, bijvoorbeeld om meer nieuwbouw in de regio mogelijk te maken.