Proces

Uitspraken adviescommissie VSO2

Wanneer een woningcorporatie en de Belastingdienst het oneens zijn over de te betalen vennootschapsbelasting, dan kunnen zij hun geschil voorleggen aan de adviescommissie VS02. Op deze pagina een overzicht van recente uitspraken van deze adviescommissie.

  • 03-02-2016: Gedeeltelijk gesloopte woningen niet als woning waarderen
    Woningen die op de WOZ-waardepeildatum gedeeltelijk gesloopt zijn moeten niet als woningen gewaardeerd worden, maar als casco’s. Woningcorporaties mogen gedeeltelijk gesloopte woningen dus niet waarderen tegen 70 procent van de WOZ-waarde, maar moeten dit doen tegen de kostprijs.

  • De Belastingdienst heeft met woningcorporaties zogeheten Vaststellingsovereenkomsten (VSO) afgesloten over de vennootschapsbelasting. De meeste corporaties hebben individueel VSO2 met de Belastingdienst ondertekend. De overeenkomst gaat met name over de winstberekening voor de vennootschapsbelasting. De overeenkomst bevat daarnaast afspraken over onder meer de openingsbalans, projectontwikkelingen en tussenvormen.