Lobby

Tweede Kamer: ‘Zorg dat corporaties hun opgaven waar kunnen maken’

Er moeten woningen bijgebouwd worden. Huizen moeten verduurzaamd worden. Er is behoefte aan woningen voor ouderen, jongeren, studenten en andere doelgroepen. Taken waar woningcorporaties veel aan bij kunnen dragen, maar hebben ze daar wel voldoende geld voor? De vier Tweede Kamerfracties van de coalitie hebben die vraag in een motie voorgelegd aan het kabinet.

In oktober vroeg Aedes in een brief aan twee ministers en een staatssecretaris om overleg over verschillen in de berekeningen van de effecten van belastingmaatregelen. Aedes komt in berekeningen tot een grote toename van belastingen, terwijl het kabinet in deze kabinetsperiode tot een kleine lastenverlaging kwam. De financiële reikwijdte van woningcorporaties kwam vervolgens in de week van 12 november aan de orde in overleg van de Tweede Kamer met zowel minister Ollongren (Wonen) als met staatssecretaris Snel (Financiën). Kamerleden bevroegen Snel erover tijdens een debat over het Belastingplan 2019. Inmiddels erkent Snel in een brief aan de Tweede Kamer verschillende berekeningsmethodes, zonder die van Aedes ter discussie te stellen.

Financiën corporaties in balans met opgaven
Uiteindelijk leidden de discussies tot een Kamermotie, ingediend tijdens het begrotingsdebat Wonen met minister Ollongren. De motie werd ingediend door de vier coalitiefracties VVD, CDA, D66 en CU, waardoor het vrijwel zeker is dat de motie wordt aangenomen. De coalitiepartijen stellen in de motie dat ‘de financiële slagkracht van de corporatiesector in balans moet zijn met de maatschappelijke opgaven’ en dat ‘deze financiële slagkracht afhankelijk is van onder andere de ontwikkeling van de verhuurderheffing en andere fiscale lasten en de mogelijkheid tot verkoop van corporatiewoningen’. Vervolgens verzoeken de fracties de regering om te onderzoeken hoe corporaties hun maatschappelijke opgaven voldoende kunnen oppakken gegeven hun financiële positie. Dat moet zowel voor de korte als de lange termijn worden onderzocht.

De motie laat wat Aedes betreft zien dat het bewustzijn bij politici toeneemt, dat de belastingdruk voor corporaties behoorlijk oploopt en dat er grenzen zijn aan de financiële mogelijkheden om hun opgaves te realiseren.

Geen uitzondering corporaties ATAD
Een ander discussiepunt tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Snel was of het binnen de Europese regels al dan niet mogelijk is om woningcorporaties uit te zonderen van de nieuwe belasting ATAD. Uiteindelijk bleek dat de Europese Commissie daarover geen formele uitspraak heeft gedaan, maar dat het een politieke keuze van het kabinet is. Maar omdat het kabinet corporaties er deze kabinetsperiode niet op achteruit wil laten gaan, koos ze voor compensatie in de vorm van korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen. Diverse Kamerfracties vroegen zich af of dit bedrag wel voldoende is. Staatssecretaris Snel zegde daarom toe dit jaarlijks te monitoren.