Praktijk

Opeenstapeling belastingen kost West-Friese corporaties veel maandhuren

De West-Friese woningcorporaties zijn jaarlijks miljoenen euro’s kwijt aan diverse belastingen. Nieuwbouw en verduurzaming komen in gevaar. ‘Wij zijn als woningcorporatie al drie maanden huur kwijt in 2023 aan vennootschapsbelasting en verhuurderheffing, 0,7 maandhuur aan lokale belastingen en 1,8 maandhuur aan rente’, zegt Albert Gieling, directeur-bestuurder van woningcorporatie de Woonschakel uit Medemblik. 

‘In totaal gaat 9,7 miljoen euro van de Woonschakel naar belastingen en dat zijn heel veel maandhuren’, zegt Gieling, ‘Als ATAD doorgaat kunnen we per jaar 115 minder woningen bouwen en 185 woningen minder verduurzamen’, zegt Gieling. 

Risico
Hij constateert vertraging van noodzakelijke activiteiten en ziet het financiële risico voor zijn corporatie toenemen.. ‘We moeten meer geld gaan lenen om onze taken uit te kunnen voeren en dat betekent een hogere schuld. Hierover moeten we in gesprek gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en mogelijk leidt dat tot meer lasten voor de huurders. Dat is eigenlijk onwenselijk, want we hebben de ambitie om de verduurzaming uit te voeren zonder huurverhoging’, zegt Gieling. De opeenstapeling van fiscale maatregelen uit Den Haag maken zijn werk moeilijker. Zijn oplossing? ‘Haal de vennootschapsbelasting weg bij woningcorporaties. Die is onterecht opgelegd. 

Financieel gezond
De Woonschakel is een financieel gezonde corporatie, maar moet natuurlijk wel keuzes maken. Zo wil Gieling niet direct alle woningen verduurzamen: ‘We willen eerst zien welke technieken goed werken. Mogelijk kunnen we in de toekomst bestaande leidingen en radiatoren in woningen gebruiken voor hoge temperatuur warmtepompen  in combinatie met huisaccu’s’, zegt Gieling. De Woonschakel verwacht dus een forse investering als hier meer over bekend is. Dat kan nog vijf tot tien jaar duren. ‘Daarbij is het probleem dat een corporatie daar niet voldoende geld voor mag oppotten.’