'Meer geld nodig in Rijksbegroting voor verduurzamende corporaties'

Het kabinet moet in de komende begroting meer geld vrijmaken voor betaalbaar wonen en het verduurzamen van sociale huurwoningen. ‘De verhuurderheffing kan als middel dienen om hierin te voorzien. De 100 miljoen die het kabinet hiervoor nu heeft gereserveerd, is veel te weinig’, zegt Sander Uiterwaal, directeur financiën van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder. 

De dreiging van de maatregel tegen belastingontduiking door multinationals ATAD maakt dat woningcorporaties minder kunnen investeren en doelen niet halen. Dat bleek al uit een rapport van Waarborgfonds Sociale Woningbouw waarin de ATAD niet eens was meegenomen. 

Sander Uiterwaal: ‘Voor ons komen de kosten van ATAD neer op 8 miljoen euro per jaar. Daarmee kunnen we 40 nieuwe woningen niet bouwen of 200 woningen niet verduurzamen. Dat is berekend op basis van de vennootschapsbelasting. Als je dan de hefboom toepast, het geld gebruikt voor het aantrekken van vreemd vermogen en er de rente mee betaalt, kun je dat geld drie keer uitgeven.’ 

Investeren
‘Wij investeren veel in duurzaamheid en betaalbaarheid. Voor duurzaamheid hebben we de komende jaren bijvoorbeeld 16 miljoen extra per jaar uitgetrokken. De verhoogde waarde van ons vastgoed kunnen we voor deze investeringen niet gebruiken. Die waarde komt pas vrij als we onze woningen verkopen’, legt Uiterwaal uit.  

Havensteder stuurde de informateurs van het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders al een brief om het komend gemeentebestuur op de hoogte te stellen van de consequenties van ATAD. In de introductieworkshop van grote Rotterdamse corporaties aan het huidige college is dit ook aan bod gekomen, maar niet concreet gemaakt hoe de burgemeester en wethouders dat kunnen aankaarten. 
Uiterwaal denkt al verder: ‘ATAD is ook maar één ding. De opgave is verduurzaming en wij halen label B in 2023, iets later dan de bedoeling was. Deze discussie heeft ook consequenties voor CO2-neutraal in 2050. En het resultaat hangt af van de politieke keuze voor verduurzamen en betaalbaar bouwen. Het kabinet moet daarvoor geld vrijmaken. Zoals de zaken er nu voor staan komt de rekening bij woningcorporaties en hun huurders.’ 

Oplossing
De directeur Financiën ziet de oplossing in een duidelijke koppeling van de verhuurderheffing aan investeringen voor duurzaamheid. Hij denkt aan iets vergelijkbaars als de Regeling Vermindering Verhuurderheffing. Die was ingesteld voor investeringen in krimpgebieden en Rotterdam-Zuid en is per 1 juli 2018 beëindigd. Verhuurders met meer dan 50 woningen  - waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens - kwamen in aanmerking voor deze regeling. Hij hoopt dat het kabinet  geld vrijmaakt voor de koppeling tussen verhuurderheffing en duurzaamheidsinvesteringen in de begroting die het kabinet komende Prinsjesdag, op 18 september 2018, presenteert. 

Lees ook de praktijkverhalen van andere corporaties over de gevolgen van ATAD.