Praktijk

Limburgse corporaties: ‘We lijken pinautomaat van Den Haag’

‘We lijken wel de pinautomaat van Den Haag’, zegt Ger Peeters, bestuurder van woningcorporatie Wonen Limburg namens de Limburgse corporaties over de toenemende belastingdruk. Als de maatregel tegen belastingontduiking door multinationals (ATAD) doorgaat, gaan de Limburgse woningcorporaties rond de 155 miljoen euro per jaar belasting betalen inclusief de ATAD. 

Voor zijn eigen woningcorporatie Wonen Limburg betekent de nieuwe maatregel dat de belastinguitgaven met drie miljoen euro per jaar toenemen. Dat betekent concreet dat de corporatie drie miljoen minder aan rente kan betalen, waardoor de investeringsruimte met ongeveer 60 miljoen afneemt (bij een rekenrente van 5 procent). Bij een gemiddelde bouwprijs van 175.000 euro kan Wonen Limburg daardoor 340 woningen minder bouwen. Of 1850 woningen minder goed verduurzamen of gebruiken voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. 

Teruggerekend naar maandhuren komt het neer op bijna drie maanden huuropbrengst die de corporatie in totaal kwijt is aan belastingen. ‘Dat is bijna een kwart van de huurinkomsten en dat gaat linea recta naar Den Haag. We hebben dat met de Limburgse gemeenten en provincie besproken. Een aantal gemeenten en de provincie hebben Den Haag om uitleg gevraagd. Zij hebben een reactie van de minister gekregen met een verwijzing naar Prinsjesdag, als het kabinet de invulling van ATAD bekendmaakt’, zegt Peeters. 

Prestatieafspraken
In het najaar rondt hij de prestatieafspraken met gemeenten af. Het resultaat zal mede afhangen van hoe het voorstel voor ATAD er uitziet. Hij vreest het ergste en denkt dat de maatregel wel doorgaat en dat heeft direct gevolgen voor de prestaties van woningcorporaties. ‘We kunnen als corporaties niet de problemen oplossen die Den Haag voor zichzelf maakt’, zegt Peeters.

‘Een aantal zaken kunnen we niet meer doen door de belastingstapeling. Dat kan niet eindeloos doorgaan als je ook van corporaties verwacht dat ze hun maatschappelijke taken nakomen en zorgen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen’, zegt de bestuurder. ‘Een oplossing zoals er nu ligt, dat een deel van de verhuurderheffing wordt geoormerkt, is een sigaar uit eigen doos. Dat blijft zuur.’ 

Peeters ziet liever ruimte voor lokaal maatwerk. ‘Als je alles op één lijn aanpakt, zijn de regio’s die het al zwaar hebben de dupe. In Limburg hebben we te maken met krimp en een oude voorraad. Groningen of de Metropool Amsterdam hebben andere, eigen problemen. Daar zou je rekening mee moeten houden als je heffingen oplegt’, aldus Peeters. 

Meer corporaties hebben inmiddels berekeningen gemaakt over de gevolgen van belastingstapeling.