Wet- en regelgeving

Belastingdienst: ‘Mogelijkheden vorming onderhoudsvoorziening beperkt’

De mogelijkheden voor woningcorporaties om een ‘voorziening groot onderhoud’ te vormen zijn beperkter dan op basis van jurisprudentie mag worden verwacht, aldus de Belastingdienst. Dit meldt zij in een memo van 21 september 2016. 

Een voorziening voor groot onderhoud is een van de manieren om de fiscale last van corporaties beter te plannen. Het houdt in dat een woningcorporatie kosten naar voren haalt voor toekomstig onderhoud aan woningen. De corporatie mag dat bedrag aftrekken van de fiscale winst en betaalt dus uiteindelijk minder vennootschapsbelasting. Steeds meer corporaties zijn van plan zo’n voorziening te vormen, omdat ze de komende jaren meer fiscale winst lijken te maken en dus meer vennootschapsbelasting moeten betalen. Dit naast de ook al oplopende uitgaven voor de verhuurderheffing.

Duidelijkheid gewenst
In het memo komt echter niet duidelijk naar voren waarom de Belastingdienst meent dat de mogelijkheden voor een voorziening groot onderhoud beperkter zijn dan gedacht. Terwijl juist nu veel Aedes-leden de mogelijkheid van een onderhoudsvoorziening onderzoeken en centrale coördinatie en duidelijkheid van de Belastingdienst gewenst is. Aedes en corporaties gaan dan ook graag in gesprek met de Belastingdienst, om snel voor de gehele corporatiesector duidelijkheid te krijgen.

Aedes houdt u via de website op de hoogte van het vervolg.