Proces

Wiebes komt met voorstel belastingvrijstelling corporaties

Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat de Tweede Kamer uiterlijk maart 2017 weten hoe hij woningcorporaties vrij kan stellen van twee belastingen. Het gaat om overdrachtsbelasting bij de verkoop van sociale huurwoningen van de ene aan de andere corporatie en vennootschapsbelasting over  DAEB-activiteiten. Wiebes nam op 16 november 2016 een motie  over van Kamerleden Groot en Van Vliet, waarin zij hierom vroegen.

Overdrachtsbelasting
De toezegging is een stap richting de afschaffing van de overdrachtsbelasting op de verkoop van sociale huurwoningen tussen corporaties onderling. Aedes pleit hier al langer voor, onder andere in een brief aan de Tweede Kamer  van 10 oktober 2016. Door de nieuwe Woningwet en de indeling in woningmarktregio’s verkopen veel woningcorporaties vastgoed buiten hun eigen woningmarktregio aan andere corporaties. Zo kunnen ze meer focus leggen op hun kerngebied.

Vennootschapsbelasting
Woningcorporaties betalen sinds 2008 vennootschapsbelasting over al hun werkzaamheden, dus ook over niet-winstgevende DAEB-activiteiten. Aedes heeft daar altijd bezwaren tegen geuit. Het past de overheid niet om belasting te heffen op het uitvoeren van een maatschappelijke doelstelling. In dat kader gaat een vergelijking met overheidsbedrijven goed op; die hoeven over hun maatschappelijke activiteiten ook geen vennootschapsbelasting af te dragen. Bovendien betekent de VPB-verplichting een zware administratieve last voor woningcorporaties. Met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zal een nieuwe Tweede Kamer hier een besluit over nemen.