Instrument

Nieuwe versie VERA uitgebreid met ketenproces Woonruimteverdeling

De nieuwe versie van VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur) is uitgebreid met procesondersteuning voor Woonruimteverdeling. Leveranciers-onafhankelijke gegevensuitwisseling helpt corporaties bij het verlagen van de bedrijfskosten.

VERA draagt bij aan standaardisering, transparantie en vereenvoudiging van het proces rond het uitwisselen van gegevens tussen corporaties. Verder maakt VERA het mogelijk om verschillende systemen met elkaar te laten communiceren. De standaard is toe te passen op koppelingen tussen verschillende technologieën van verschillende leveranciers en is daarmee applicatie-onafhankelijk.
Standaardisatie leidt tot minder onderhoud en draagt ook bij aan een efficiënte koppeling met landelijke basisregistraties als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Naast de uitwerking voor Woonruimteverdeling zijn er in de laatste versie van VERA nog andere verbeteringen en uitbreidingen doorgevoerd, zoals de Energie-Index, het DAEB-label en de mogelijkheid om dVI informatie te versturen.
Via de website van Stichting VERA is de laatste versie te downloaden.