Publicatie

Lokale en regionale woningverdeelsystemen

Nederland kent een lappendeken aan lokale en regionale woningverdeelsystemen. In dit artikel vindt u hierover meer informatie.

‘Geef woningzoekenden de keus’, artikel in Aedes-Magazine 11/2014. Hoe makkelijk en duidelijk is het voor woningzoekenden om aan een sociale huurwoning te komen? En heeft de nieuwe Huisvestingswet vanaf 2015 daar invloed op?