Koplopergroep zet volgende stap in landelijke woonruimteverdeling

Ruim 110 woningcorporaties starten in het najaar een pilot waarbij ze hun woningen aanbieden via een gezamenlijk platform. Dat heeft de koplopergroep Woonruimteverdeling van Aedes besloten. Aedes doet samen met een koplopergroep van woningcorporaties al enige tijd onderzoek naar wat nodig is om te komen tot een landelijk  woonruimteverdeelsysteem. Een logische volgende stap is nu een platform dat alle sociale huurwoningen op één plek aanbiedt.

Afgelopen jaar heeft de koplopergroep het bewustzijn bij corporaties vergroot: wat is een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem en wat levert het op voor de woningzoekenden én de corporaties? Zo heeft de koplopergroep vorig jaar een Proof of Concept laten maken, waarbij is gekeken naar de behoefte van woningzoekenden. Ook is gekeken naar het effect van meer samenwerking op de verhuisbewegingen.

Proof of Concept

Met de Proof of Concept kregen we een goed beeld van hoe een gezamenlijk platform eruit kan zien, welke functionaliteiten gewenst zijn en wat daarvoor nodig is. Gesprekken met woningzoekenden, experts en onderzoek naar de technische haalbaarheid vormden de basis hiervoor. Die demowebsite beviel zo goed dat de koplopergroep heeft besloten om als pilot een dergelijk platform echt te gaan ontwikkelen, als eerste stap naar mogelijk een landelijk platform.

Onderzoek naar verhuizingen

Een aantal corporaties en gemeenten aarzelt om mee te werken aan een gezamenlijk platform, onder andere omdat zij bang zijn dat verhuisbewegingen van de ene naar de andere regio te eenzijdig zullen zijn. De koplopergroep heeft onderzoek gedaan naar verhuisbewegingen bij regio’s die meer zijn gaan samenwerken. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Het aantal verhuisbewegingen neemt toe door samenwerking. Woningzoekenden vinden daardoor sneller een woning die passend is voor hun situatie.
  • Woningzoekenden gaan niet opeens veel verder verhuizen, vaak gaan ze naar een naburige gemeente als ze voor een andere regio kiezen. We kunnen niet overzien hoe dat zal zijn als alle corporaties gebruikmaken van een gezamenlijk platform.
  • Er is geen sprake van eenzijdige verhuisbewegingen van de ene naar de andere regio, bijvoorbeeld van de stad naar plattelandskernen of andersom.

Volgende stap op basis van deze conclusies is het uitvoeren van een experiment voor de overdracht van opgebouwde rechten, zoals inschrijfduur. Dan kunnen huurders, naast het zoeken van woningen in verschillende regio’s via één platform, ook hun opgebouwde rechten in meerdere regio’s inzetten. Verhuizen naar een andere regio, bijvoorbeeld voor een nieuwe baan, wordt daardoor gemakkelijker. De koplopergroep wil samen met gemeenten en enkele geïnteresseerde regio’s verkennen of een dergelijk experiment mogelijk is.

In het kort: wat staat er komend jaar te gebeuren?

  • De koplopergroep ontwikkelt en lanceert na de zomer als pilot een landelijk platform waarop alle 110 woningcorporaties in de koplopergroep hun sociale huuraanbod tonen.
  • Samen met gemeenten en enkele regio’s gaat de koplopergroep een experiment opzetten voor het meenemen van opgebouwde rechten tussen regio’s.
  • De koplopergroep betrekt belangrijke stakeholders zoals BZK, VNG, Woonbond en IPO.
  • De koplopergroep informeert over en betrekt corporaties bij alle ontwikkelingen gedurende dit jaar.
  • De koplopergroep ontwikkelt en lanceert de monitor landelijke woonruimteverdeling.

Lijkt het u interessant om aan te sluiten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pieter Schipper.