Woningcorporaties werken aan integriteit

Woningcorporaties doen veel om de integriteit in de sector te versterken en integriteitsschendingen bij corporaties te voorkomen. Dat schreef Aedes in een brief aan de Tweede Kamer, donderdag 28 mei 2015 debatteerde over integriteit bij woningcorporaties.

Initiatief
In de brief verwijst Aedes naar de conclusie van minister Blok, dat woningcorporaties zaken rond integriteit goed oppakken. Aedes wijst in haar brief ook op verscheidene initiatieven vanuit de vereniging zelf, waaronder de AedesCode en de in april 2015 vernieuwde Governancecode. Ook besloten woningcorporaties tot de verplichte Permanente Educatie voor bestuurders en commissarissen.

Transparantie
Naast integriteit werken corporaties ook aan de transparantie in de sector, schrijft Aedes aan de Kamer. Een belangrijk resultaat hiervan is de Aedes-benchmark, waarmee corporaties hun bedrijfsvoering onderling kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren, om efficiënter te werken.