Brancheverenigingen vastgoed werken samen aan integriteit

Update

Aedes en de andere brancheverenigingen in de vastgoedsector maken sinds 2009 afspraken over het waarborgen van de integriteit van hun leden in het Integriteitsoverleg Vastgoedsector (IOV). In november 2015 presenteerde het IOV de nieuwste tussenrapportage.

Ministers Van der Steur van Veiligheid van Justitie en Wiebes van Financiën gaven de Tweede Kamer op 13 juni 2016 per brief een update van de stand van zaken rondom het voorkomen van vastgoedfraude. Daarin staat onder meer dat de vastgoedsector sensitiever is geworden in het herkennen en erkennen van misstanden. Het IOV wordt genoemd als belangrijke factor in deze aanpak.

Deelnemers
In het IOV zijn alle brancheverenigingen in de vastgoedsector verenigd: Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken (vertegenwoordigd door FGH), de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en Aedes.

Voortgang Aedes
Aedes meldt in de tussenrapportage voortgang op verschillende punten. Iedereen kan vermeende integriteitsschendingen van woningcorporaties melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Autoriteit woningcorporaties. Leden van Aedes moeten zich houden aan de Governancecode Woningcorporaties van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De Governancecode geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur. De Commissie Governancecode ziet toe op de naleving van de code door de leden. Het bestuur van Aedes kan sancties opleggen aan leden die zich niet aan de code houden.

Voor meer informatie over het IOV kunt u terecht bij Marc van Rosmalen via m.vanrosmalen@aedes.nl.