Fusie Omnia Wonen en Vallei Wonen beklonken

Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

 

Fusie Omnia Wonen en Vallei Wonen beklonken
De fusie van woningcorporaties Omnia Wonen en Vallei Wonen is een feit. Met ingang van 1 januari 2020 gaat ze samen door als één organisatie onder de naam Omnia Wonen. ‘Aanleiding voor de fusie zijn de strenge overheidsregels die het voor een kleine, zelfstandige corporatie als Vallei Wonen steeds moeilijker maken om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen’, aldus Marcel Meulen, interim-bestuurder van Vallei Wonen. Voor Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen, is de fusie met Vallei Wonen één van de stappen naar meer regionale samenwerking. Na de fusie beschikt Omnia Wonen over circa 6000 sociale huurwoningen in de regio.

Fusie Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting en Woonwijze
Op 1 oktober fuseert Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting met Woonwijze in Vught.  Op 10 september 1937 werd de Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting opgericht als particulier initiatief. De stichting was met 184 woningen een van de kleinste corporaties van het land. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de overheid is besloten om te fuseren met Woonwijze, haar 'grotere zusje' in Vught. Samen vormen ze een woningcorporatie met een nog diepere verankering in Vught.

Woningcorporaties Stek en Vooruitgang gefuseerd
Per 1 juli 2019 zijn Stek en Vooruitgang gefuseerd. Deze fusie is vooral een samengaan op papier. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar blijft voorlopig werken onder de handelsnaam ‘Vooruitgang’. Het is een stap op weg naar fusie met Noordwijkse Woningstichting, gepland voor begin 2020. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.
 
Woonvisie en Wooncompas bundelen krachten
Per 1 juli 2019 zijn de woningcorporaties Woonvisie en Wooncompas gefuseerd. Ze gaan verder onder de naam Wooncompas. Wooncompas beheert nu ruim 10.000 woningen in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam. De huidige kantoren van Woonvisie en Wooncompas blijven gewoon open en gaan verder onder de naam Wooncompas.

Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen fuseren
Per 1 juli 2019 gaan Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen samen verder onder de naam TBV Wonen gevestigd in Tilburg.

St. Joseph en Kleine Meierij fuseren
St. Joseph in Boxtel en Kleine Meierij in Rosmalen gaan per 1 juli 2019 verder als woonstichting JOOST gevestigd in Boxtel. Woonstichting JOOST is letterlijk thuis in de Meierij: de stichting bouwt en beheert straks circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch.

Fusie De Gemeenschap en Standvast Wonen
Per 1 mei 2019 fuseren de woningcorporaties De Gemeenschap en Standvast Wonen. De corporaties gaan verder onder de naam Woonwaarts. Door de fusie ontstaat een corporatie met ongeveer 11.500 woningen in de gemeente Beuningen, Druten en Nijmegen.

Fusie Beter Wonen Vechtdal en De Veste
Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positieve uitkomst. In de loop van 2019 gaat de gefuseerde corporatie verder onder de naam Vechtdal Wonen. De Enschedese vestiging van De Veste gaat zelfstandig verder onder de oude naam en blijft gericht op studentenhuisvesting.

Fusie Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen
Woningstichting Vaals en woningstichting Gulpen fuseren met ingang van 1 januari 2019. De nieuwe organisatie krijgt de naam Krijtland Wonen. Woningstichting Vaals bezit 1.845 verhuureenheden in o.a. Vaals, Vijlen en Lemiers. Woningstichting Gulpen bezit 554 verhuureenheden in Gulpen en Reijmerstok. Na de fusie heeft Krijtland Wonen een bezit van 2.399 verhuureenheden.

Fusie woningbouwvereniging Van Erfgooiers en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 
Woningbouwvereniging Van Erfgooiers uit Laren fuseert met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Vanaf 1 december 2018 neemt Het Gooi en Omstreken de bijna 300 woningen over.
Eind 2017 fuseerde Het Gooi en Omstreken al met voormalige Woningbouwvereniging Laren. Door de fusie met Van Erfgooiers is Het Gooi en Omstreken de enige actieve woningcorporatie in Laren.

Woningcorporatie Thuisvester en Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout samen verder
Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO)  is eigenaar van 260 zelfstandige huurwoningen voor ouderen in De Doelen en Buurstede in Oosterhout. De stichting is klein en heeft geen eigen personeel. Vanaf 1 september 2018 gaan de twee partijen verder onder de naam Stichting Thuisvester. Voor de huurders van de twee organisaties heeft deze fusie weinig gevolgen. Thuisvester voert het beheer voor SHBO al een hele tijd.

Fusie woningcorporatie Eigen Haard en Stichting De Goede Woning per 1 augustus 2018
Woningcorporatie Eigen Haard fuseert per 1 augustus 2018 met Stichting De Goede Woning. Stichting De Goede Woning is actief in Driemond, Amsterdam en heeft 110 woningen. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur kunnen niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het WSW) voldoen. Fusiepartner Eigen Haard deed al jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning. 

10 juli 2018
Woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste samen verder per 1 januari 2019
Woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste hebben het voornemen om te fuseren tot één corporatie in het Vechtdal. Al enige tijd wordt er gewerkt aan verdere samenwerking tussen de corporaties. Beter Wonen Vechtdal en De Veste spannen zich beiden iedere dag in om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in leefbare buurten te garanderen.

21 december 2017
Woningcorporaties Volksbelang en Viveste fuseren per 1 januari 2018 
Woningcorporaties Volksbelang in Wijk bij Duurstede en Viveste in Houten fuseren per 1 januari 2018 en gaan verder onder de naam Viveste. Met het nieuwe Viveste ontstaat er in het Kromme Rijngebied een woningcorporatie met een sterke lokale en regionale binding in de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. 

21 december 2017
Wonen Wijdemeren en Vecht en Omstreken samen verder
De woningbouwverenigingen Wonen Wijdemeren in Loosdrecht en Vecht en Omstreken in Breukelen gaan fuseren. De fusie gaat in per 1 januari 2018. Beide woningbouwverenigingen gaan samen verder onder de naam Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken.

8 december 2017
Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken
Woonstichting Laren en Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gaan fuseren. De Larense Woningbouwvereniging, die na 101 jaar bestaan werd omgezet in Woonstichting Laren, houdt op te bestaan. Vanaf 1 januari 2018 neemt Het Gooi en Omstreken het beheer van de ruim 600 woningen over van Woonstichting Laren.

7 december 2017
Huis & Erf en Wovesto gaan fuseren per 1 januari 2018
De algemene ledenvergaderingen van beide corporaties hebben op 6 december 2017 ingestemd met een fusie. Woningcorporaties Huis & Erf en Wovesto gaan vanaf 2018 samen verder. Beide corporaties zijn actief in de gemeente Meierijstad en samen in het bezit van ruim 5000 woningen. Huis & Erf is ook actief in de gemeente Sint-Michielsgestel. Per 1 januari 2018 gaan zij samen verder als een nieuwe corporatie onder de naam Woonmeij.

18 oktober 2017
Fusie Stichting Stadsherstel Amsterdam en Eigen Haard
Stichting Stadsherstel Amsterdam en Woningstichting Eigen Haard fuseren op 31 oktober 2017. Reden voor de fusie is de grotere administratieve last door wet- en regelgeving: het werd voor Stadsherstel moeilijk om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met behoud van huurwoningen in het sociale segment. De oplossing daarvoor is nu gevonden door de panden van Stadsherstel onder te brengen bij Eigen Haard. 

13 september 2017
Fusie AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL)
AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) gaan fuseren. De minister van Wonen heeft de fusieplannen goedgekeurd. De voorgenomen fusie kan ingaan per 1 januari 2018 als de ondernemingsraden akkoord zijn en er met de vakbonden een sociaal plan is gesloten. De nieuwe naam voor de fusieorganisatie is al bekend: Alwel. De naam is aangedragen door een huurder.

11 augustus 2017
Rondom Wonen neemt De Goede Woning over
Met terugwerkende kracht is woningstichting De Goede Woning uit Terbregge op 1 januari 2017 gefuseerd met woningcorporatie Rondom Wonen (Pijnacker). Rondom Wonen draagt de zorg voor ruim 3.000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

14 juli 2017
Woningcorporatie Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht fuseren tot Zaam Wonen
Op 12 juli hebben de bestuurders en raden van commissarissen van Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen groen licht gegeven voor de eerder aangekondigde fusie. Op 1 januari 2018 zijn alle voorbereidingen afgerond en is de nieuwe woningcorporatie Zaam Wonen een feit. Door de fusie ontstaat een krachtige woningcorporatie die in staat is om de opgaven en uitdagingen in het landelijk gebied van de Westelijke Mijnstreek in de komende jaren te realiseren. 

22 maart 2017
WonenCentraal en Trifolium fuseren tot Woonforte
WonenCentraal (Alphen aan den Rijn) en Trifolium Woondiensten (Boskoop) fuseren per 1 april 2017 tot Woonforte. De twee corporaties hebben gezamenlijk meer financiële slagkracht en kunnen meer investeren in nieuwbouw, renovaties en energiebesparende maatregelen. De nieuwe corporatie heeft bijna 11.000 woningen en ruim 100 medewerkers.

7 februari 2017
Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen gaan fuseren
Op 6 februari hebben Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om per 1 januari 2018 te fuseren. Beide corporaties zien de fusie als logische vervolgstap in hun al bestaande samenwerking. Door de fusie ontstaat een corporatie met een sterke lokale en regionale binding in de Westelijke Mijnstreek die haar doelen en ambities in de komende jaren nog beter kan waarmaken.

31 januari 2017
Woningstichting Goed Wonen en Volksbelang gefuseerd
Per 1 januari zijn Woningstichting Goed Wonen en Woningstichting Volksbelang gefuseerd tot Woonvizier. De corporatie beheert ruim 2.000 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen in Noord-Brabant.

27 januari 2017
Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen gefuseerd
Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen zijn per 1 januari gefuseerd tot Veluwonen. De corporatie beheert ongeveer 4.000 huurwoningen in en rond Eerbeek, Brummen, Laag Soeren en Apeldoorn. Speerpunten van Veluwonen zijn de komende jaren betaalbaar wonen en (verdere) verduurzaming van haar woningen.

22 december 2016
Woningcorporatie Zeeuwland en Woonburg fuseren
Woningcorporaties Zeeuwland en Woonburg gaan fuseren. Op 1 januari 2017 is de juridische fusie rond. De komende maanden werken de corporaties nog aan de organisatorische fusie. Gedurende deze periode wordt de naam Woonburg nog gebruikt. Na de realisatie van de organisatorische fusie is de naam van de fusiecorporatie Zeeuwland. De nieuwe corporatie heeft in alle werkgebieden op Walcheren en Schouwen-Duiveland medewerkers klant en omgeving die de bewoners zoveel mogelijk thuis helpen. De corporatie krijgt haar kantoor in Zierikzee.

21 december 2016
Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat fuseren
Mozaïek Wonen in Gouda en Stichting De Woonmaat in Moordrecht fuseren per 1 januari 2017. Mozaïek Wonen werkt al jaren samen met Stichting De Woonmaat. Mozaïek Wonen verhuurt na 1 januari 2017, door de toevoeging van zo'n 800 woningen van Stichting De Woonmaat, in totaal bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen.

1 december 2016
Woonservice neemt woningen BCM Wonen over
Woonservice (Westerbork) en BCM Wonen (Stadskanaal) fuseren op 1 januari 2017. Als gevolg van de nieuwe Woningwet moet BCM Wonen activiteiten scheiden op het gebied van wonen en zorg. De stichting heeft besloten zich vanaf volgend jaar volledig te richten op het aanbieden van zorg. Woonservice neemt daarom ongeveer 600 woningen van BCM Wonen over in de gemeente Stadskanaal.

29 november 2016
Warmunda fuseert met Stek
Woningstichting Warmunda (Warmond) en woningcorporatie Stek (Lisse, Hillegom en Teylingen) fuseren op 1 januari 2017. De nieuwe corporatie gaat verder onder de naam Stek en telt ongeveer 6.700 woningen. In Warmond blijft een steunpunt waar de voormalige Warmunda-huurders twee dagdelen per week terecht kunnen.  

5 oktober 2016
Steelande wonen fuseert met Groninger Huis en Wierden en Borgen
De Groningse woningcorporatie Steelande wonen houdt op te bestaan en fuseert met twee andere corporaties. De woningen van Steelande in de stad Groningen gaan naar Wierden en Borgen uit Bedum en de woningen in Hoogezand-Sappemeer naar Groninger Huis uit Zuidbroek. Minister Blok keurde deze splitsing en fusie goed op 28 september 2016.

29 september 2016
Seyster Veste en de Kombinatie zijn vanaf 2017 Woongoed Zeist
Woningcorporaties Seyster Veste en de Kombinatie gaan vanaf 1 januari 2017 samen verder als Woongoed Zeist. Hoofdkantoor wordt het huidige pand van de Kombinatie in Zeist. Woningcorporatie Seyster Veste verhuurt 4.000 woningen in Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, Doorn en Utrecht. De Kombinatie verhuurt 3.800 woningen in Zeist.