Thuisvester en de Antonetta Stichting fuseren

Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedes@aedes.nl.

 

Thuisvester en de Antonetta Stichting fuseren
Woningcorporaties Thuisvester en Antonetta Stichting zijn 29 juni 2020 gefuseerd. Het doel van de fusie is de kwaliteit van het beheer en het onderhoud van de woningen behouden en het zekerstellen van een goede dienstverlening voor de bewoners. Antonetta Stichting is een kleine stichting met drie wooncomplexen, in totaal 55 seniorenwoningen, in Raamsdonksveer en Raamsdonk en zocht een fusiepartner. Thuisvester is actief in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert. 

Stek/Vooruitgang en NWS na fusie verder als Stek
Woonstichting Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan vanaf 15 februari 2020 verder als één woningcorporatie onder de naam Stek. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn akkoord met de juridische fusie. Met de eerdere samenvoeging van Stek en Vooruitgang (per 1 juli 2019) ontstaat met het aanschuiven van de NWS één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert.

Fusie Omnia Wonen en Vallei Wonen beklonken
De fusie van woningcorporaties Omnia Wonen en Vallei Wonen is een feit. Met ingang van 1 januari 2020 gaat ze samen door als één organisatie onder de naam Omnia Wonen. ‘Aanleiding voor de fusie zijn de strenge overheidsregels die het voor een kleine, zelfstandige corporatie als Vallei Wonen steeds moeilijker maken om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen’, aldus Marcel Meulen, interim-bestuurder van Vallei Wonen. Voor Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen, is de fusie met Vallei Wonen één van de stappen naar meer regionale samenwerking. Na de fusie beschikt Omnia Wonen over circa 6000 sociale huurwoningen in de regio.

Fusie Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting en Woonwijze
Op 1 oktober fuseert Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting met Woonwijze in Vught.  Op 10 september 1937 werd de Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting opgericht als particulier initiatief. De stichting was met 184 woningen een van de kleinste corporaties van het land. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de overheid is besloten om te fuseren met Woonwijze, haar 'grotere zusje' in Vught. Samen vormen ze een woningcorporatie met een nog diepere verankering in Vught.

Woningcorporaties Stek en Vooruitgang gefuseerd
Per 1 juli 2019 zijn Stek en Vooruitgang gefuseerd. Deze fusie is vooral een samengaan op papier. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar blijft voorlopig werken onder de handelsnaam ‘Vooruitgang’. Het is een stap op weg naar fusie met Noordwijkse Woningstichting, gepland voor begin 2020. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.
 
Woonvisie en Wooncompas bundelen krachten
Per 1 juli 2019 zijn de woningcorporaties Woonvisie en Wooncompas gefuseerd. Ze gaan verder onder de naam Wooncompas. Wooncompas beheert nu ruim 10.000 woningen in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam. De huidige kantoren van Woonvisie en Wooncompas blijven gewoon open en gaan verder onder de naam Wooncompas.

Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen fuseren
Per 1 juli 2019 gaan Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen samen verder onder de naam TBV Wonen gevestigd in Tilburg.

St. Joseph en Kleine Meierij fuseren
St. Joseph in Boxtel en Kleine Meierij in Rosmalen gaan per 1 juli 2019 verder als woonstichting JOOST gevestigd in Boxtel. Woonstichting JOOST is letterlijk thuis in de Meierij: de stichting bouwt en beheert straks circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch.

Fusie De Gemeenschap en Standvast Wonen
Per 1 mei 2019 fuseren de woningcorporaties De Gemeenschap en Standvast Wonen. De corporaties gaan verder onder de naam Woonwaarts. Door de fusie ontstaat een corporatie met ongeveer 11.500 woningen in de gemeente Beuningen, Druten en Nijmegen.

Fusie Beter Wonen Vechtdal en De Veste
Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positieve uitkomst. In de loop van 2019 gaat de gefuseerde corporatie verder onder de naam Vechtdal Wonen. De Enschedese vestiging van De Veste gaat zelfstandig verder onder de oude naam en blijft gericht op studentenhuisvesting.

Fusie Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen
Woningstichting Vaals en woningstichting Gulpen fuseren met ingang van 1 januari 2019. De nieuwe organisatie krijgt de naam Krijtland Wonen. Woningstichting Vaals bezit 1.845 verhuureenheden in o.a. Vaals, Vijlen en Lemiers. Woningstichting Gulpen bezit 554 verhuureenheden in Gulpen en Reijmerstok. Na de fusie heeft Krijtland Wonen een bezit van 2.399 verhuureenheden.

Fusie woningbouwvereniging Van Erfgooiers en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 
Woningbouwvereniging Van Erfgooiers uit Laren fuseert met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Vanaf 1 december 2018 neemt Het Gooi en Omstreken de bijna 300 woningen over.
Eind 2017 fuseerde Het Gooi en Omstreken al met voormalige Woningbouwvereniging Laren. Door de fusie met Van Erfgooiers is Het Gooi en Omstreken de enige actieve woningcorporatie in Laren.

Woningcorporatie Thuisvester en Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout samen verder
Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO)  is eigenaar van 260 zelfstandige huurwoningen voor ouderen in De Doelen en Buurstede in Oosterhout. De stichting is klein en heeft geen eigen personeel. Vanaf 1 september 2018 gaan de twee partijen verder onder de naam Stichting Thuisvester. Voor de huurders van de twee organisaties heeft deze fusie weinig gevolgen. Thuisvester voert het beheer voor SHBO al een hele tijd.

Fusie woningcorporatie Eigen Haard en Stichting De Goede Woning per 1 augustus 2018
Woningcorporatie Eigen Haard fuseert per 1 augustus 2018 met Stichting De Goede Woning. Stichting De Goede Woning is actief in Driemond, Amsterdam en heeft 110 woningen. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur kunnen niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het WSW) voldoen. Fusiepartner Eigen Haard deed al jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning.