Nieuws

Fusie Stichting Stadsherstel Amsterdam en Eigen Haard

Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

 

Fusie Stichting Stadsherstel Amsterdam en Eigen Haard
Stichting Stadsherstel Amsterdam en Woningstichting Eigen Haard fuseren op 31 oktober 2017. Reden voor de fusie is de grotere administratieve last door wet- en regelgeving: het werd voor Stadsherstel moeilijk om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met behoud van huurwoningen in het sociale segment. De oplossing daarvoor is nu gevonden door de panden van Stadsherstel onder te brengen bij Eigen Haard. 

Fusie AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL)
AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) gaan fuseren. De minister van Wonen heeft de fusieplannen goedgekeurd. De voorgenomen fusie kan ingaan per 1 januari 2018 als de ondernemingsraden akkoord zijn en er met de vakbonden een sociaal plan is gesloten. De nieuwe naam voor de fusieorganisatie is al bekend: Alwel. De naam is aangedragen door een huurder.

11 augustus 2017
Rondom Wonen neemt De Goede Woning over
Met terugwerkende kracht is woningstichting De Goede Woning uit Terbregge op 1 januari 2017 gefuseerd met woningcorporatie Rondom Wonen (Pijnacker). Rondom Wonen draagt de zorg voor ruim 3.000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

14 juli 2017
Woningcorporatie Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht fuseren tot Zaam Wonen
Op 12 juli hebben de bestuurders en raden van commissarissen van Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen groen licht gegeven voor de eerder aangekondigde fusie. Op 1 januari 2018 zijn alle voorbereidingen afgerond en is de nieuwe woningcorporatie Zaam Wonen een feit. Door de fusie ontstaat een krachtige woningcorporatie die in staat is om de opgaven en uitdagingen in het landelijk gebied van de Westelijke Mijnstreek in de komende jaren te realiseren. 

22 maart 2017
WonenCentraal en Trifolium fuseren tot Woonforte
WonenCentraal (Alphen aan den Rijn) en Trifolium Woondiensten (Boskoop) fuseren per 1 april 2017 tot Woonforte. De twee corporaties hebben gezamenlijk meer financiële slagkracht en kunnen meer investeren in nieuwbouw, renovaties en energiebesparende maatregelen. De nieuwe corporatie heeft bijna 11.000 woningen en ruim 100 medewerkers.

7 februari 2017
Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen gaan fuseren
Op 6 februari hebben Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om per 1 januari 2018 te fuseren. Beide corporaties zien de fusie als logische vervolgstap in hun al bestaande samenwerking. Door de fusie ontstaat een corporatie met een sterke lokale en regionale binding in de Westelijke Mijnstreek die haar doelen en ambities in de komende jaren nog beter kan waarmaken.

31 januari 2017
Woningstichting Goed Wonen en Volksbelang gefuseerd
Per 1 januari zijn Woningstichting Goed Wonen en Woningstichting Volksbelang gefuseerd tot Woonvizier. De corporatie beheert ruim 2.000 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen in Noord-Brabant.

27 januari 2017
Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen gefuseerd
Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen zijn per 1 januari gefuseerd tot Veluwonen. De corporatie beheert ongeveer 4.000 huurwoningen in en rond Eerbeek, Brummen, Laag Soeren en Apeldoorn. Speerpunten van Veluwonen zijn de komende jaren betaalbaar wonen en (verdere) verduurzaming van haar woningen.

22 december 2016
Woningcorporatie Zeeuwland en Woonburg fuseren
Woningcorporaties Zeeuwland en Woonburg gaan fuseren. Op 1 januari 2017 is de juridische fusie rond. De komende maanden werken de corporaties nog aan de organisatorische fusie. Gedurende deze periode wordt de naam Woonburg nog gebruikt. Na de realisatie van de organisatorische fusie is de naam van de fusiecorporatie Zeeuwland. De nieuwe corporatie heeft in alle werkgebieden op Walcheren en Schouwen-Duiveland medewerkers klant en omgeving die de bewoners zoveel mogelijk thuis helpen. De corporatie krijgt haar kantoor in Zierikzee.

21 december 2016
Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat fuseren
Mozaïek Wonen in Gouda en Stichting De Woonmaat in Moordrecht fuseren per 1 januari 2016. Mozaïek Wonen werkt al jaren samen met Stichting De Woonmaat. Mozaïek Wonen verhuurt na 1 januari 2017, door de toevoeging van zo'n 800 woningen van Stichting De Woonmaat, in totaal bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen.

1 december 2016
Woonservice neemt woningen BCM Wonen over
Woonservice (Westerbork) en BCM Wonen (Stadskanaal) fuseren op 1 januari 2017. Als gevolg van de nieuwe Woningwet moet BCM Wonen activiteiten scheiden op het gebied van wonen en zorg. De stichting heeft besloten zich vanaf volgend jaar volledig te richten op het aanbieden van zorg. Woonservice neemt daarom ongeveer 600 woningen van BCM Wonen over in de gemeente Stadskanaal.

29 november 2016
Warmunda fuseert met Stek
Woningstichting Warmunda (Warmond) en woningcorporatie Stek (Lisse, Hillegom en Teylingen) fuseren op 1 januari 2017. De nieuwe corporatie gaat verder onder de naam Stek en telt ongeveer 6.700 woningen. In Warmond blijft een steunpunt waar de voormalige Warmunda-huurders twee dagdelen per week terecht kunnen.  

5 oktober 2016
Steelande wonen fuseert met Groninger Huis en Wierden en Borgen
De Groningse woningcorporatie Steelande wonen houdt op te bestaan en fuseert met twee andere corporaties. De woningen van Steelande in de stad Groningen gaan naar Wierden en Borgen uit Bedum en de woningen in Hoogezand-Sappemeer naar Groninger Huis uit Zuidbroek. Minister Blok keurde deze splitsing en fusie goed op 28 september 2016.

29 september 2016
Seyster Veste en de Kombinatie zijn vanaf 2017 Woongoed Zeist
Woningcorporaties Seyster Veste en de Kombinatie gaan vanaf 1 januari 2017 samen verder als Woongoed Zeist. Hoofdkantoor wordt het huidige pand van de Kombinatie in Zeist. Woningcorporatie Seyster Veste verhuurt 4.000 woningen in Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, Doorn en Utrecht. De Kombinatie verhuurt 3.800 woningen in Zeist.

19 mei 2016
Fusie Antares en Woningstichting Kessel
Woningcorporatie Antares in Venlo-Tegelen en Woningstichting Kessel zijn sinds 18 mei 2016 gefuseerd. De nieuwe organisatie hanteert de naam Antares. Vooruitlopend op de fusie werkten Antares en Woningstichting Kessel al sinds 1 januari intensief samen. Door de fusie met Woningstichting Kessel (470 woningen) heeft Antares circa 6.000 woningen in Tegelen, Venlo, Blerick, Meijel, Kessel en Kessel-Eik.

30 maart 2016
Fusie Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde
Vanaf 1 april 2016 gaan Woonstichting St. Joseph in Boxtel en Stichting Goed Wonen Liempde samen verder onder de naam Woonstichting St. Joseph. Het beheer van Stichting Goed Wonen Liempde lag al twintig jaar in handen van St. Joseph. Woonstichting St. Joseph beheerde ruim 3.800 woningen in Boxtel en enkele woningen in Haaren. Stichting Goed Wonen Liempde beheerde ruim 250 woningen in Liempde (in de gemeente Boxtel). Medewerkers van St. Joseph belden bij alle huurders in Liempde aan om hen persoonlijk welkom te heten.

5 januari 2016
Fusie RWS en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes
De Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes (SBOM) en woningcorporatie RWS partner in wonen zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. De leden van vereniging RWS hebben ingestemd met de fusie. Eerder gingen onder meer al minister Blok, de huurdersvereniging, bewonerscommissies en raden van commissarissen van RWS en van SBOM akkoord met de voorgenomen fusie.

1 januari 2016
Rhenense Woningstichting en Amerongen samen verder als Rhenam Wonen
De Rhenense Woningstichting en Woningstichting Amerongen gaan sinds 1 januari 2016 samen verder onder de naam Rhenam Wonen. Rhenam Wonen heeft ruim 2.700 woningen in de Utrechtse Heuvelrug en Rhenen.

1 januari 2016
Wooninc en Vitalis Sociale Woonvormen gefuseerd
Wooninc. en Vitalis Sociale Woonvormen in Eindhoven zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. Wooninc. en Vitalis Zorg Groep gaan samenwerken onder de naam WoonincPlusVitalis. Eerder is Wooninc. al gefuseerd met Woningstichting de Kempen. Door de jongste fusie ontstaat een woningcorporatie met meer dan 12.500 verhuureenheden in de regio. Bijna de helft van het woningbezit van de woningcorporatie is na fusie uitermate geschikt voor senioren en ouderen. WoonincPlusVitalis heeft een klantencentrum waar ouderen met alle vragen over wonen, welzijn, zorg en behandeling welkom zijn.

11 december 2015
Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard fuseren
De West-Brabantse woningcorporaties Bernardus Wonen, Woningstichting Dinteloord en Brabantse Waard willen in 2016 samen verder, onder de naam Woonkwartier. De huurdersorganisaties van de corporaties en de gemeenten waar zij actief zijn staan achter de fusieplannen. Als minister Blok zijn toestemming voor de fusie geeft, willen de corporaties halverwege 2016 gefuseerd zijn.

4 december 2015
Woonservice en SHBB fuseren
Woningcorporaties Woonservice uit Westerbork en Stichting Verzorgd Wonen uit Borger (SHBB) fuseren op 1 januari 2016. Beide corporaties zijn werkzaam in hetzelfde gebied. De gefuseerde corporatie gaat verder onder de naam Woonservice.

29 augustus 2015
Peeckstichting en Van Alckmaer gefuseerd
Woningcorporaties de Peeckstichting en Van Alckmaer voor Wonen zijn per 29 augustus 2015 gefuseerd. De corporatie gaat verder onder de naam Van Alckmaer voor Wonen. De Peeckstichting, opgericht voor de sociale huisvesting van ouderen, werd de afgelopen 30 jaar door vrijwilligers bestuurd.

1 juli 2015
Omnivera en Goed Wonen Zederik gefuseerd
Woningcorporaties Omnivera in Hardinxveld-Giessendam en Goed Wonen Zederik zijn per 1 juli 2015 juridisch gefuseerd. Het komende half jaar start de integratie van de twee organisaties. De fusiecorporatie heet vooralsnog Omnivera GWZ en heeft twee locaties: een in Hardinxveld-Giessendam en een in Lexmond.

30 april 2015
Woonbeheer Borne en Welbions samen verder
Woonbeheer Borne en Welbions zijn 28 april 2015 juridisch gefuseerd. Eind 2014 gaf minister Blok (Wonen en Rijksdienst) toestemming voor de fusie. Eerder hadden de huurdersorganisaties van de twee corporaties en de betrokken gemeenten al positief gereageerd. De corporaties wilden fuseren omdat zij in dezelfde woningmarktregio opereren (Borne en Hengelo) en hun rol in de volkshuisvesting hetzelfde zien. De huidige bestuurders van Welbions, Harry Rupert, en Woonbeheer Borne, Eric Markvoort, vormen het nieuwe bestuur. Harry Rupert (rechts op de foto) wordt voorzitter. De corporaties gaan vanaf 1 juli 2015 verder onder de naam Welbions.

19 maart 2015
Stichting Bosman Woningen en Woningstichting Het Grootslag
De Noord-Hollandse woningcorporaties Stichting Bosman Woningen en Woningstichting Het Grootslag gaan sinds 19 maart 2015 samen verder onder de naam Woningstichting Het Grootslag. De gemeenten Medemblik, Drechterland en de huurdersvereniging De Driehoek hadden geen bezwaar.

15 januari 2015
Woningstichting Laarbeek en woCom gefuseerd
De Zuidoost-Brabantse woningcorporaties woCom en Woningstichting Laarbeek zijn per 1 januari 2015 gefuseerd. Kees Strik is directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie, die verder gaat onder de naam woCom.
De nieuwe corporatie heeft bijna 9.000 woningen in de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren.

9 januari 2014
Laris Wonen en Woningstichting Bergh gefuseerd
De Gelderse woningcorporaties Laris Wonen en Woningstichting Bergh zijn op 1 januari 2015 bestuurlijk en juridisch gefuseerd. Arjen ter Bogt is directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. Hij was directeur-bestuurder van Woningstichting Bergh. De organisatorische inrichting van de nieuwe corporatie krijgt in samenwerking met de belanghouders vorm. Totdat de samenvoeging klaar is, werken de corporaties onder hun eigen naam. Daarna gaan ze verder als ‘Plavei’. De duur van de overgangsperiode is nog niet bekend. De nieuwe corporatie heeft ruim 4000 woningen in de gemeente Montferland, Zevenaar en Westervoort.

31 oktober 2014
SVT en KleurrijkWonen gefuseerd
De Betuwse woningcorporaties SVT Wonen+ en KleurrijkWonen fuseren per 1 november 2014. De bestuurders van beide corporaties tekenden op 30 oktober de notariële akte die de fusie mogelijk maakt. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam KleurrijkWonen, met aan het hoofd Jaap van Dam en Tjapko van Dalen, de directeuren-bestuurders van het huidige KleurrijkWonen.

13 oktober 2014
Woningstichting de Kempen en Wooninc.
Woningstichting de Kempen (WdK) in Bladel, 764 huurders, en Wooninc. in Eindhoven, bijna 9.000 huurders, willen per 1 januari 2015 fuseren. Het besluit wordt nu voorgelegd aan de huurdersvertegenwoordiging en andere belanghebbenden, waaronder de gemeenten waar WdK en Wooninc. actief zijn. Uiteindelijk is het laatste woord aan minister Blok.

14 augustus 2014
Woningstichting Urmond en Wonen Limburg gefuseerd
Minister Blok heeft de voorgenomen fusieplannen tussen Woningstichting Urmond en Wonen Limburg goedgekeurd. Vanaf 11 augustus 2014 gaan de corporaties samen verder onder de naam Wonen Limburg. De beide raden van commissarissen en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaven al eerder hun fiat voor de fusie.

30 juni 2014
Wooncompagnie en AWM
De Noord-Hollandse woningcorporaties Wooncompagnie en Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) zijn 20 juni 2014 gefuseerd. AWM gaat op in Wooncompagnie.

26 juni 2014
Slagenland Wonen, Vieya en Casade
Slagenland Wonen (Waspik) en Vieya (Dongen) zijn opgegaan in Casade Woonstichting (Waalwijk).
Roel van Gurp is per 26 juni bestuurder van Casade. Sander Kock, voormalig bestuurder van Slagenland Wonen, wordt portefeuillemanager waardesturing. Frans Desloover, voormalig bestuurder van Vieya, blijft nog 1,5 jaar verbonden aan Casade als programmadirecteur Integratie & MVO.

16 april 2014
Patrimonium en SIB Woonservice fuseren
De woningcorporaties Patrimonium Woonstichting en SIB WoonService willen uiterlijk begin 2015 fuseren. De corporaties ondertekenden hier een intentieovereenkomst voor.

28 februari 2014
De Woningbouw en Ymere fuseren
De woningcorporaties De Woningbouw (Weesp) en Ymere (Amsterdam) fuseren per 1 maart 2014. De Woningbouw gaat verder onder de naam van Ymere.

11 oktober 2013
Slagenland Wonen, Vieya en Casade
Slagenland Wonen, Vieya en Casade fuseren in het tweede kwartaal van 2014. Daardoor ontstaat een corporatie met 11.000 woningen.

5 juli 2013
Kennemerhave en AWV Eigen Haard
De woningcorporaties Kennemerhave (2.200 woningen) en AWV Eigen Haard (1.640) fuseren per 1 januari 2014. De naam van de nieuwe corporatie is nog niet bekend. De directeuren Wim Mastenbroek (Kennemerhave) en Peter van Ling (AWV) gaan gezamenlijk de directie voeren. Het huidige AWV-kantoor aan het Sluisplein in IJmuiden wordt het hoofdkantoor. Geen van de in totaal 30 arbeidsplaatsen wordt geschrapt en er vallen geen ontslagen.

14 januari 2013
IntermarisHoeksteen en Wherestad
De Noord-Hollandse woningcorporaties IntermarisHoeksteen en Wherestad zijn per 1 januari 2013 samengegaan in Intermaris. Officieel waren de twee woningcorporaties al vanaf 12 oktober één organisatie. Vanaf begin dit jaar is Intermaris ook in de praktijk één organisatie.

8 januari 2013
Land van Rode, Ubach over Worms en Hestia groep
Woningcorporaties Land van Rode, Ubach over Worms en Hestia groep gaan vanaf 1 januari 2013 samen verder onder de naam HEEMwonen. De Limburgse corporatie heeft haar kantoor in Landgraaf. Begin december kreeg de fusie groen licht van de minister voor Wonen.

8 januari 2013
Goed Wonen en De Groene Waarden
Woningcorporaties Goed Wonen uit Twello en De Groene Waarden uit Gorssel zijn per 1 januari 2013 gefuseerd tot IJsseldal Wonen. De toezichthouders, waaronder de gemeenten Voorst en Lochem en de huurdersverenigingen van beide woningcorporaties, gingen eind 2012 akkoord met de fusie. Yolanda Winkelhorst is de nieuwe directeur-bestuurder. IJsseldal Wonen verhuurt ruim 3.000 woningen in Voorst en Lochem.

3 december 2012
Alphons Ariens en Standvast Wonen
Woningcorporaties Alphons Ariens in Druten en Stichting Standvast Wonen in Nijmegen zijn per 1 januari 2013 gefuseerd tot Standvast Wonen. De fusie werd goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

1 november 2012
Domein en Aert Swaens
Woningcorporaties Domein en Aert Swaens fuseren per 1 januari 2013. Zij gaan samen verder onder de naam THUIS. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft formeel haar goedkeuring voor de fusie verleend. Pas na 1 juli 2013 zullen huurders iets merken van de fusie en zal de nieuwe website van THUIS online zijn.