Nieuws

Woningcorporaties Volksbelang en Viveste fuseren per 1 januari 2018

Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar aedesmedia@aedes.nl.

 

Woningcorporaties Volksbelang en Viveste fuseren per 1 januari 2018 
Woningcorporaties Volksbelang in Wijk bij Duurstede en Viveste in Houten fuseren per 1 januari 2018 en gaan verder onder de naam Viveste. Met het nieuwe Viveste ontstaat er in het Kromme Rijngebied een woningcorporatie met een sterke lokale en regionale binding in de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. 

21 december 2017
Wonen Wijdemeren en Vecht en Omstreken samen verder
De woningbouwverenigingen Wonen Wijdemeren in Loosdrecht en Vecht en Omstreken in Breukelen gaan fuseren. De fusie gaat in per 1 januari 2018. Beide woningbouwverenigingen gaan samen verder onder de naam Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken.

8 december 2017
Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken
Woonstichting Laren en Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gaan fuseren. De Larense Woningbouwvereniging, die na 101 jaar bestaan werd omgezet in Woonstichting Laren, houdt op te bestaan. Vanaf 1 januari 2018 neemt Het Gooi en Omstreken het beheer van de ruim 600 woningen over van Woonstichting Laren.

7 december 2017
Huis & Erf en Wovesto gaan fuseren per 1 januari 2018
De algemene ledenvergaderingen van beide corporaties hebben op 6 december 2017 ingestemd met een fusie. Woningcorporaties Huis & Erf en Wovesto gaan vanaf 2018 samen verder. Beide corporaties zijn actief in de gemeente Meierijstad en samen in het bezit van ruim 5000 woningen. Huis & Erf is ook actief in de gemeente Sint-Michielsgestel. Per 1 januari 2018 gaan zij samen verder als een nieuwe corporatie onder de naam Woonmeij.

18 oktober 2017
Fusie Stichting Stadsherstel Amsterdam en Eigen Haard
Stichting Stadsherstel Amsterdam en Woningstichting Eigen Haard fuseren op 31 oktober 2017. Reden voor de fusie is de grotere administratieve last door wet- en regelgeving: het werd voor Stadsherstel moeilijk om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met behoud van huurwoningen in het sociale segment. De oplossing daarvoor is nu gevonden door de panden van Stadsherstel onder te brengen bij Eigen Haard. 

13 september 2017
Fusie AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL)
AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur (WEL) gaan fuseren. De minister van Wonen heeft de fusieplannen goedgekeurd. De voorgenomen fusie kan ingaan per 1 januari 2018 als de ondernemingsraden akkoord zijn en er met de vakbonden een sociaal plan is gesloten. De nieuwe naam voor de fusieorganisatie is al bekend: Alwel. De naam is aangedragen door een huurder.

11 augustus 2017
Rondom Wonen neemt De Goede Woning over
Met terugwerkende kracht is woningstichting De Goede Woning uit Terbregge op 1 januari 2017 gefuseerd met woningcorporatie Rondom Wonen (Pijnacker). Rondom Wonen draagt de zorg voor ruim 3.000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

14 juli 2017
Woningcorporatie Maaskant Wonen en Woningbeheer Born-Grevenbicht fuseren tot Zaam Wonen
Op 12 juli hebben de bestuurders en raden van commissarissen van Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen groen licht gegeven voor de eerder aangekondigde fusie. Op 1 januari 2018 zijn alle voorbereidingen afgerond en is de nieuwe woningcorporatie Zaam Wonen een feit. Door de fusie ontstaat een krachtige woningcorporatie die in staat is om de opgaven en uitdagingen in het landelijk gebied van de Westelijke Mijnstreek in de komende jaren te realiseren. 

22 maart 2017
WonenCentraal en Trifolium fuseren tot Woonforte
WonenCentraal (Alphen aan den Rijn) en Trifolium Woondiensten (Boskoop) fuseren per 1 april 2017 tot Woonforte. De twee corporaties hebben gezamenlijk meer financiële slagkracht en kunnen meer investeren in nieuwbouw, renovaties en energiebesparende maatregelen. De nieuwe corporatie heeft bijna 11.000 woningen en ruim 100 medewerkers.

7 februari 2017
Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen gaan fuseren
Op 6 februari hebben Woningbeheer Born-Grevenbicht en Maaskant Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om per 1 januari 2018 te fuseren. Beide corporaties zien de fusie als logische vervolgstap in hun al bestaande samenwerking. Door de fusie ontstaat een corporatie met een sterke lokale en regionale binding in de Westelijke Mijnstreek die haar doelen en ambities in de komende jaren nog beter kan waarmaken.

31 januari 2017
Woningstichting Goed Wonen en Volksbelang gefuseerd
Per 1 januari zijn Woningstichting Goed Wonen en Woningstichting Volksbelang gefuseerd tot Woonvizier. De corporatie beheert ruim 2.000 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen in Noord-Brabant.

27 januari 2017
Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen gefuseerd
Woningstichting Brummen en Sprengenland Wonen zijn per 1 januari gefuseerd tot Veluwonen. De corporatie beheert ongeveer 4.000 huurwoningen in en rond Eerbeek, Brummen, Laag Soeren en Apeldoorn. Speerpunten van Veluwonen zijn de komende jaren betaalbaar wonen en (verdere) verduurzaming van haar woningen.

22 december 2016
Woningcorporatie Zeeuwland en Woonburg fuseren
Woningcorporaties Zeeuwland en Woonburg gaan fuseren. Op 1 januari 2017 is de juridische fusie rond. De komende maanden werken de corporaties nog aan de organisatorische fusie. Gedurende deze periode wordt de naam Woonburg nog gebruikt. Na de realisatie van de organisatorische fusie is de naam van de fusiecorporatie Zeeuwland. De nieuwe corporatie heeft in alle werkgebieden op Walcheren en Schouwen-Duiveland medewerkers klant en omgeving die de bewoners zoveel mogelijk thuis helpen. De corporatie krijgt haar kantoor in Zierikzee.

21 december 2016
Mozaïek Wonen en Stichting De Woonmaat fuseren
Mozaïek Wonen in Gouda en Stichting De Woonmaat in Moordrecht fuseren per 1 januari 2017. Mozaïek Wonen werkt al jaren samen met Stichting De Woonmaat. Mozaïek Wonen verhuurt na 1 januari 2017, door de toevoeging van zo'n 800 woningen van Stichting De Woonmaat, in totaal bijna 10.000 voornamelijk sociale huurwoningen.

1 december 2016
Woonservice neemt woningen BCM Wonen over
Woonservice (Westerbork) en BCM Wonen (Stadskanaal) fuseren op 1 januari 2017. Als gevolg van de nieuwe Woningwet moet BCM Wonen activiteiten scheiden op het gebied van wonen en zorg. De stichting heeft besloten zich vanaf volgend jaar volledig te richten op het aanbieden van zorg. Woonservice neemt daarom ongeveer 600 woningen van BCM Wonen over in de gemeente Stadskanaal.

29 november 2016
Warmunda fuseert met Stek
Woningstichting Warmunda (Warmond) en woningcorporatie Stek (Lisse, Hillegom en Teylingen) fuseren op 1 januari 2017. De nieuwe corporatie gaat verder onder de naam Stek en telt ongeveer 6.700 woningen. In Warmond blijft een steunpunt waar de voormalige Warmunda-huurders twee dagdelen per week terecht kunnen.  

5 oktober 2016
Steelande wonen fuseert met Groninger Huis en Wierden en Borgen
De Groningse woningcorporatie Steelande wonen houdt op te bestaan en fuseert met twee andere corporaties. De woningen van Steelande in de stad Groningen gaan naar Wierden en Borgen uit Bedum en de woningen in Hoogezand-Sappemeer naar Groninger Huis uit Zuidbroek. Minister Blok keurde deze splitsing en fusie goed op 28 september 2016.

29 september 2016
Seyster Veste en de Kombinatie zijn vanaf 2017 Woongoed Zeist
Woningcorporaties Seyster Veste en de Kombinatie gaan vanaf 1 januari 2017 samen verder als Woongoed Zeist. Hoofdkantoor wordt het huidige pand van de Kombinatie in Zeist. Woningcorporatie Seyster Veste verhuurt 4.000 woningen in Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide, Doorn en Utrecht. De Kombinatie verhuurt 3.800 woningen in Zeist.