Vereniging

Aedes-agenda 2020-2023: Wonen in Nederland, dat doen we samen

De Aedes-agenda 2020-2023 bevat de doelen en plannen van de corporatiesector. Het is een gezamenlijke ambitie van individuele corporaties, van branchevereniging Aedes en van allerlei samenwerkingsverbanden van corporaties. We werken er iedere dag aan dat iedereen in Nederland goed woont. Om dat te bereiken werken we samen met allerlei maatschappelijke partners. De ambities zijn in de agenda onderverdeeld naar vijf prioriteiten.


Daarom zijn er woningcorporaties 
Inleiding Wonen in Nederland, dat doen we samen

De ambities zijn in de agenda onderverdeeld naar vijf prioriteiten:

  1. Huren die bewoners kunnen betalen
  2. Overal voldoende en passende sociale huurwoningen
  3. Duurzame huurwoningen zonder extra woonlasten voor huurders
  4. Huurwoningen in gemengde wijken waar mensen zich thuis voelen
  5. Goede randvoorwaarden en gezonde bedrijfsvoering

Langetermijnvisie Aedes