Susanne Stouten

Functie: senior programmaleider

Mijn werk richt zich voornamelijk op vernieuwing, innovatie en de corporatie van de toekomst. Aedes probeert samen met de woningcorporaties de ontwikkeling en vernieuwing van de corporatiesector te versnellen. Als programmaleider organiseer ik inspirerende en informatieve events zoals het Innovatielab en de Innovatieboost. Met de Strategische Klankbordgroep Innovatie stimuleren we de versnelling op dit thema. Ook heb ik het regionaal traject Opgaven en Middelen neergezet en begeleid ik nu nog het proces in de twee pilotregio's.