Simone Boeren

Functie: Coordinator Ledenbinding bij Aedes

Organisatie:

Mijn aandachtsgebied is ledenbinding, met name op het gebied van sectorontwikkeling en - professionalisering. Binnen de Vernieuwingsagenda werk ik met leden en partners samen aan de thema's Leefbare wijken en buurten én Veranderkracht. Zo ben ik projectleider van de coalitie Leefbare wijken en buurten. Daarnaast coordineer ik diverse andere netwerken en bijeenkomsten voor leden, zoals netwerk leefbaarheid, kennismakingsbijeenkomst  voor nieuwe bestuurders, Platform Gelderland, Woonkr8 (Arnhem - Nijmegen).

Volg mij op