Pieter Schipper

Functie: Belangenbehartiger

Belangenbehartiger bij Aedes, voornamelijk op het sociaal domein en specifiek de volgende dossiers en projecten:

  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • Huisvesting statushouders
  • Project landelijke woonruimteverdeling (projectleider)
  • Wonen en zorg: ouderenhuisvesting, Taskforce Wonen en Zorg, Langer Thuis, toegankelijkheid, etc.

Volg mij op