Christiane Hogeweg

Functie: Coƶrdinator NVBW & Belangenbehartiger Duurzaamheid

Als coördinator van de NVBW ondersteun ik het bestuur in de breedte, van bijeenkomsten, vergaderingen tot belangenbehartiging.

Als belangenbehartiger duurzaamheid houd ik me onder andere bezig met het NTA 8800 dossier (nieuwe norm voor EI en EPC, BENG-eisen) en de isolatiestandaard uit het Klimaatakkoord.

 

Volg mij op