Charlot Jongerius

Functie: Adviseur Werkgeverszaken bij Aedes

Organisatie:

Mijn aandachtsgebied is de belangenbehartiging van Aedes-leden in hun rol als werkgevers, onder andere door onderdeel uit te maken van de werkgeversonderhandelingsdelegatie voor de CAO Woondiensten. Daarnaast neem ik deel aan de commissie die het Aedes-bestuur adviseert over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Verder ben ik bestuurslid van FLOW (het scholings- en ontwikkelingsfonds voor de corporatiebranche) en secretaris van de CAO-partijen die betrokken zijn bij de CAO in onze branche.