Charlot Jongerius

Functie: Adviseur Werkgeverszaken bij Aedes

Mijn aandachtsgebied is de belangenbehartiging van Aedes-leden in hun rol als werkgevers, onder andere door onderdeel uit te maken van de werkgeversonderhandelingsdelegatie voor de CAO Woondiensten.