Hanneke Nagtzaam

Functie: Belangenbehartiger bij Aedes

Organisatie:

Belangenbehartiger maatschappelijke functie woningcorporaties. Ik werk bij Aedes aan goede randvoorwaarden voor woningcorporaties bij de huisvesting van bijzondere doelgroepen (in het bijzonder vergunninghouders en personen met verward gedrag), hun inzet op leefbaarheid in wijken en buurten en de aanpak van woonfraude en woonoverlast.

Volg mij op